trung tam du lieu hose

Trong tháng 5/2014, HOSE sẽ chính thức đưa Tòa nhà Exchange Tower vào sử dụng.

Trung tâm Dữ liệu dự phòng của HOSE được xây dựng với diện tích khuôn viên 5.000 m2, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 16.000 m2 và tổng kinh phí 300 tỷ đồng. Công trình đã được khởi công ngày 3/5/2013 và đang gấp rút thi công, nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao cho HOSE vào quý IV/2014.

Thiết kế trung tâm này đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho lắp đặt một trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn Tier III và được xem là một Data Center với trang thiết bị công nghệ mang tầm cỡ trong khu vực Đông Nam Á.

Ngoài công năng là dự phòng cho hệ thống giao dịch của HOSE, dự án còn có mục tiêu hình thành một trung tâm dữ liệu dự phòng cho các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính tại khu vực phía Nam và triển khai các dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin cho toàn thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cũng theo HOSE, trong tháng 5/2014, Sở sẽ chính thức đưa Tòa nhà Exchange Tower vào sử dụng. Bên cạnh đó, gói thầu công nghệ thông tin tích hợp hệ thống giao dịch và hệ thống lưu ký, thanh toán bù trừ cho tất cả các thị trường gồm thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và thị trường phái sinh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ phục vụ cho kế hoạch hợp nhất hai Sở GDCK.

Hiện nay, cùng với ba dự án trọng điểm (Tòa nhà Exchange Tower, Data Center và gói thầu công nghệ thông tin) được triển khai một cách đồng bộ và quyết liệt, HOSE đang phát triển đồng bộ cơ sơ hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam đạt tiêu chuẩn hiện đại nhất so với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

HOSE cũng đang lập kế hoạch khai thác các dự án sau khi bàn giao, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực, góp phần đưa HOSE trở thành một trong những Sở GDCK hàng đầu trong khu vực./.

D.T