Cụ thể, HSG đã bổ nhiệm ông Trần Thành Nam, sinh ngày 22/4/1988 vào vị trí phó tổng giám đốc phụ trách quản lý và điều hành hệ thống phân phối. Ông Nam có hiện có hộ khẩu thường trú tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen cũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Hòa vào vị trí phó tổng giám đốc phụ trách quản lý và điều hành sản xuất cung ứng và dự án công nghiệp. Ông Hòa sinh năm 1978, hiện đang sinh sống tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

VMD: Có tới 6 phó tổng giám đốc bị miễn nhiệm cùng lúc Phó Tổng giám đốc SUM bị phạt do báo cáo không đúng thời hạn Phó Tổng Giám đốc HAP bị phạt do báo cáo không đúng thời hạn
HSG: Doanh nghiệp vốn hơn 10 nghìn tỷ có phó tổng giám đốc mới 33 tuổi
Phó tổng giám đốc mới bổ nhiệm Trần Thành Nam được giao quản lý điều hành hệ thống phân phối. Ảnh: T.L

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2020-2021 (từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/9/2021), lợi nhuận sau thuế hợp nhất của HSG đạt 940 tỷ đồng, bằng 2,1 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kết cả niên độ tài chính đạt 4.313 tỷ đồng, bằng 3,7 lần so với niên độ 2019-2020.

Trong niên độ tài chính 2020-2021, tổng sản lượng tiêu thụ HSG đạt 2.253.733 tấn, tăng trưởng 39% so với cùng kỳ, tương đương tăng 631.051 tấn. Doanh thu đạt 48.727 tỷ đồng, tăng trưởng 77% so với cùng kỳ, tương đương tăng 21.196 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.313 tỷ đồng, tăng trưởng 274% so với cùng kỳ, tương đương tăng 3.160 tỷ đồng.

Trong niên độ tài chính 2020-2021, chi phí tài chính của HSG giảm hơn 93 tỷ đồng, tương đương giảm 14% còn 552 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí tài chính/doanh thu ở mức 1,13%.

Chi phí lãi vay trong năm giảm hơn 205 tỷ đồng, tương đương giảm 37%, còn 355 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 34 tỷ đồng, tương đương 7%, còn 426 tỷ đồng, tỷ lệ chi phí quản lý/doanh thu là 0,87%.

Chi phí bán hàng HSG tăng thêm 1.123 tỷ đồng so với năm tài chính trước, tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu là 6,86%.

Cuối năm tài chính 2020 – 2021, Hoa Sen có vốn chủ sở hữu là 10.832 tỷ đồng; tổng giá trị tài sản là 26.620 tỷ đồng, tăng gần 50% so với đầu năm tài chính.

Trong đó, tài sản ngắn hạn có giá trị 18.658 tỷ đồng, riêng hàng tồn kho là 12.356 tỷ đồng. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 207 tỷ đồng, tăng 360% so với thời điểm đầu năm.