Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Lê Phương Châm bị phạt 17,5 triệu đồng, do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Ông Lê Phương Châm đăng ký mua 50.000 cổ phiếu SUM từ ngày 9/6/2020 đến ngày 7/7/2020 (đã thực hiện giao dịch mua 0 cổ phiếu). Ngày 14/7/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Lê Phương Châm.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 10 triệu đồng đối với ông Phạm Thế Long - Thư ký Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã Ck: VIP), do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Ông Phạm Thế Long đã mua 24.900 cổ phiếu VIP (tương ứng 249 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu VIP) vào ngày 4/2/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.