Theo đó, sản lượng tiêu thụ tháng 7 của Hoa Sen ước đạt 189.474 tấn thép, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ. Doanh thu tháng 7 ước đạt 4.921 tỷ đồng, tăng trưởng 97% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ước đạt 302 tỷ đồng, tăng trưởng 124% so với cùng kỳ.

Lũy kế 10 tháng niên độ tài chính 2020 - 2021 (từ 1/10/2020 đến 31/7/2021), sản lượng tiêu thụ Hoa Sen ước đạt 1.883.629 tấn thép, doanh thu Hoa Sen ước đạt 37.850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế Hoa Sen ước đạt 3.674 tỷ đồng.

Sau 10 tháng đầu năm tài chính, Hoa Sen đã thực hiện được 105% kế hoạch sản lượng, 115% kế hoạch doanh thu và 245% kế hoạch lợi nhuận niên độ tài chính 2020 - 2021.

Trong bối cảnh thị trường nội địa bị ảnh hưởng do một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch Covid-19, doanh nghiệp thép này tập trung cho hoạt động xuất khẩu. Tháng 7/2021, sản lượng xuất khẩu tôn mạ của Hoa Sen đạt hơn 123.000 tấn thép.

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2020 – 2021, Hoa Sen đặt mục tiêu sản lượng 1.800.000 tấn thép, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20%; và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Trước đó trong năm tài chính 2019 – 2020, doanh nghiệp thép này đạt sản lượng đạt 1.622.682 tấn thép, vượt 8% kế hoạch, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 27.531 tỷ đồng hoàn thành 98% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.153 tỷ đồng, thực hiện 288% kế hoạch và tăng trưởng 219% với cùng kỳ./.

Chí Tín