Trong đó, Công ty TNHH sản xuất vôi Bình Minh được đề nghị xóa trên 56,1 tỷ đồng; Công ty TNHH sản xuất vôi Hưng Yên được đề nghị xóa trên 11,2 tỷ đồng và Công ty TNHH Nam Dũng được đề nghị xóa trên 7,3 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế Hưng Yên, cả 3 doanh nghiệp nêu trên đều không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế. Cục Thuế Hưng Yên đã phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn nơi người nộp thuế có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc để kiểm tra, xác minh thông tin người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế quy định tại khoản 4, điều 4 Nghị quyết 94/2019/QH14.

Ngoài việc tập trung xử lý số nợ thuế của người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hưng Yên còn thường xuyên thực hiện công khai thông tin người nộp thuế còn nợ đọng thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Mới đây, Cục Thuế Hưng Yên vừa thực hiện công khai thông tin 721 người nộp thuế còn nợ đọng trên 619,9 tỷ đồng trên trang thông tin điện tử của cục thuế. Được biết, số doanh nghiệp nợ thuế này đã được Cục Thuế Hưng Yên thực hiện khoanh nợ thuế.

Theo danh sách nợ thuế Cục Thuế Hưng Yên vừa công khai, Công ty CP dầu thực vật Quang Minh có số nợ đọng rất lớn lên đến 285 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty TNHH Nam Dũng nợ trên 15 tỷ đồng; Công ty CP xuất nhập khẩu nông sản Xuyên Việt nợ trên 9,6 tỷ đồng...

Đại diện Cục Thuế Hưng Yên cho biết, để đôn đốc thu hồi nợ thuế, cục thuế thường xuyên gửi thông báo đến doanh nghiệp, nhắn tin, gửi giấy mời doanh nghiệp đến trụ sở cơ quan thuế làm việc để đôn đốc thu hồi nợ. Đặc biệt, cục thuế cũng thường xuyên ban hành các quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng; cưỡng chế hóa đơn không còn giá trị sử dụng…, để thu hồi nợ đọng thuế, tuy nhiên công tác thu hồi nợ đang gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp cố tình chây ỳ nợ thuế, cũng có nhiều doanh nghiệp trong tài khoản ngân hàng không còn tiền để cưỡng chế thu hồi nợ thuế./.

Văn Tuấn