Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.600 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,45-9,00%/năm. Kết quả, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/10/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 600 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,60-9,50%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,60%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/10/2013).

Riêng trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 10 năm không trúng thầu.

Kể từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 30.462 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

D.T