Cụ thể, trong phiên đấu thầu ngày 22/8/2013, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu 3.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn 2 năm và 3 năm, mỗi loại gọi thầu 1.500 tỷ đồng.

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.360 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,0 - 8,25%/năm. Kết quả, huy động được 1.200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 7,30%/năm, tăng 0,3% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/8/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.950 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,67 - 8,5%/năm. Kết quả, huy động được 750 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 7,7%/năm, tăng 0,2% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó./.

D.T