nhóm đối tượng cấp thẻ BHYT1
nhóm đối tượng cấp thẻ BHYT2
nhóm đối tượng cấp thẻ BHYT3
nhóm đối tượng cấp thẻ BHYT4

Theo Hanoimoi.com.vn