Khách du lịch nội địa là thị trường tiềm năng và lâu năm
Khách du lịch nội địa là thị trường tiềm năng và lâu năm

TTXVN