Thông tin về lô vắc xin COVID-19 thứ 2 từ cơ chế COVAX
Thông tin về lô vắc xin COVID-19 thứ 2 từ cơ chế COVAX

TTXVN