Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc
Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc

TTXVN