9 ngân hàng Việt trong top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới
9 ngân hàng Việt trong top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới

TTXVN