Infographics: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 123 tỷ USD