Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: Đức Minh

BIDV sẽ thành lập và vận hành Japan Desk- một bộ phận chuyên môn để cung cấp dịch vụ riêng cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

Theo sáng kiến của Chính phủ Nhật Bản vào tháng 12/2010 về việc hỗ trợ các JSMEs hoạt động tại Châu Á, JBIC được Chính phủ chỉ định là cơ quan điều phối trong việc đáp ứng các nhu cầu dịch vụ tài chính của các JSMEs thông qua các ngân hàng địa phương ở Châu Á.

Theo đó, JBIC đã làm việc với Hiệp hội các ngân hàng vùng của Nhật Bản và Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản, để tăng cường hợp tác với các định chế tài chính nước ngoài, nhằm hỗ trợ JSMEs khi hoạt động tại nước ngoài.

Bắt đầu từ năm 2011, JBIC đã ký Biên bản ghi nhớ và triển khai hợp tác hiệu quả với một số ngân hàng tại Châu Á. Tại Việt Nam, đánh giá cao vị thế, vai trò của BIDV là một định chế tài chính hàng đầu của Việt Nam, JBIC đã lựa chọn BIDV làm đối tác hợp tác lâu dài.

Từ tháng 4/2013, BIDV đã chủ động thành lập tổ công tác Japan Desk để sẵn sàng hợp tác với JBIC và các ngân hàng vùng của Nhật Bản cung cấp dịch vụ và hỗ trợ JSMEs tiếp cận các dịch vụ tài chính đa dạng với chi phí cạnh tranh nhất, từ tín dụng tiền gửi đến thanh toán, quản lý tiền mặt và tài trợ thương mại, đồng thời được tư vấn thông tin trong nhiều lĩnh vực./.

Vĩnh Thái