Cụ thể, cổ phiếu KDH được ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 28/8/2014 theo Quyết định số 320/QĐ-SGDHCM ngày 26/8/2014 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do là công ty đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát.

Trước đó, công ty này bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2012 là âm 55,51 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là âm 124,55 tỷ đồng.

Được biết, KHD có số vốn điều lệ là 750 tỷ đồng. Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê nhà ở; mua bán nhà ở, nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở bán hoặc cho thuê, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất; Xây dựng dân dụng, công nghiệp.

Hiện tại, cổ phiếu KHD có giá trên thị trường là 20.500 đồng/ cổ phiếu./.

Hồng Quyên