Hỗ trợ gạo cho học sinh nghèo vùng khó

Theo ông La Văn Thịnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, kết thúc học kỳ 1 năm học 2023 - 2024, 19 cục DTNN khu vực đã xuất cấp (không thu tiền), vận chuyển, giao hơn 37.207 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) cho các tỉnh tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố của 41 tỉnh trên cả nước để hỗ trợ trên 533.755 học sinh.

Thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định số 116) quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, căn cứ báo cáo của UBND các tỉnh về nhu cầu hỗ trợ gạo học sinh năm 2023 - 2024, Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 295/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024.

Theo đó, Bộ Tài chính giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) hơn 34.164 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho các tỉnh để hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024.

Khẩn trương xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh
Nguồn: Tổng cục Dự trữ. Đồ họa: Phương Anh

Quyết định nêu rõ, giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước căn cứ số lượng gạo dự trữ quốc gia tại thời điểm xuất cấp và kế hoạch tiếp nhận gạo của UBND các tỉnh, giao nhiệm vụ cho các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với UBND các tỉnh tổ chức giao, nhận gạo tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh.

Đồng thời lưu ý, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp địa phương điều chỉnh đề xuất số lượng gạo tiếp nhận trong học kỳ II thấp hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định, thì cấp theo số lượng gạo đề nghị của địa phương; trường hợp địa phương đề xuất điều chỉnh số lượng gạo tiếp nhận trong học kỳ II cao hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định, thì cấp theo số lượng Bộ Tài chính đã quyết định và tổng hợp đề nghị bổ sung của địa phương, trình Bộ Tài chính xem xét xử lý theo quy định.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 116 và văn bản hướng dẫn số 15777/BTC-TCDT ngày 04/11/2016 của Bộ Tài chính, đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại, sử dụng gạo hỗ trợ đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ của năm học, không để thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, phân phối, sử dụng gạo.

Bộ Tài chính cũng đề nghị, UBND các tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận gạo của địa phương vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đến các trường học, hoặc địa điểm thích hợp để cấp phát cho các đối tượng theo dúng quy định. Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ, số liệu, căn cứ đề xuất sử dụng gạo dự trữ quốc gia để cấp cho địa phương thực hiện chính sách và báo cáo kết quả tiếp nhận gạo theo quy định.

Phối hợp với các địa phương để xuất cấp kịp thời

Triển khai quyết định của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước kịp thời ban hành Quyết định số 117/QĐ-TCDT giao 18 cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp (không thu tiền) hơn 34.164 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho 41 tỉnh để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024, theo quy định tại Nghị định số 116 của Chính phủ và Quyết định số 295 của Bộ Tài chính.

Để kịp thời có gạo hỗ trợ cho các em học sinh, lãnh đạo các cục DTNN khu vực đã khẩn trương chỉ đạo, quán triệt các đơn vị chủ động làm việc và đề nghị các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ quan có liên quan sớm trình UBND các tỉnh, thành phố có quyết định phân bổ và thống nhất lịch giao nhận gạo, kịp thời giao gạo hỗ trợ cho các em học sinh.

Khẩn trương xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh
Gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: TL

Các cục DTNN khu vực cũng đã giao nhiệm vụ xuất gạo hỗ trợ cho các chi cục dự trữ nhà nước, thành lập ban chỉ đạo, tổ giao nhận theo quy định; thực hiện công tác lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực, phương tiện vận chuyển để đảm bảo kế hoạch xuất hỗ trợ được thực hiện đúng thời gian, tiến độ.

Bên cạnh đó, đơn vị đã khẩn trương xây dựng dự toán chi phí xuất tối đa, lựa chọn các nhà thầu vận chuyển, bốc xếp để đảm bảo đúng thời gian và tiến độ giao nhận.

Hầu hết các địa phương tiếp nhận gạo đều là vùng khó khăn, vùng núi, địa hình hiểm trở… tuy nhiên, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, 18 đơn vị được giao nhiệm vụ đều nỗ lực hết mình, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều đơn vị được giao xuất cấp số lượng gạo lớn

Trong đợt xuất gạo dự trữ hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm học 2023 - 2024, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Tây Bắc xuất cấp với số lượng nhiều nhất, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 3 tỉnh (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu) với hơn 8.381 tấn gạo; tiếp đến là Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú xuất cấp hơn 5.784 tấn gạo hỗ trợ học sinh 4 tỉnh (Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ); Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn xuất cấp hơn 4.746 tấn gạo hỗ trợ học sinh ở 3 tỉnh (Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang); Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bắc Thái xuất cấp hơn 3.166 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh (Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên); Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình xuất cấp hơn 2.802 tấn gạo hỗ trợ học sinh của 5 tỉnh (Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum).