Tính đến thời điểm hiện tại, Kho bạc Nhà nước (KBNN) An Giang đã phối hợp thu với 15 chi nhánh của 13 hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh, với 85 điểm thu hộ ngân sách nhà nước phân bổ khắp toàn tỉnh.

Việc phối hợp thu ngân sách với quy trình thủ tục nộp được đơn giản hóa, đã giúp người nộp giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp.

Kho bạc Nhà nước An Giang cải cách tạo thuận lợi trong nộp ngân sách nhà nước
Kho bạc Nhà nước An Giang mở rộng phối hợp thu ngân sách tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Ảnh minh họa

Cụ thể, các NHTM đã bố trí các điểm thu nộp ngân sách nhà nước tại trụ sở chi nhánh chính và các phòng giao dịch trực thuộc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp ngân sách nhà nước lựa chọn địa điểm nộp để thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách.

Kho bạc Nhà nước An Giang đã phối hợp thu với 15 chi nhánh của 13 hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh với 85 điểm thu hộ ngân sách nhà nước phân bổ khắp toàn tỉnh.

Theo đó, người nộp thuế có thể nộp tiền tại nhiều địa điểm khác nhau nơi có trụ sở chi nhánh, điểm giao dịch của các NHTM hoặc cũng có thể nộp thuế điện tử vào ngày nghỉ, ngày lễ hoặc ngoài giờ hành chính 24/7 tại bất kỳ thời gian nào, thông qua ứng dụng di động do NHTM cung cấp. Tốc độ thực hiện giao dịch cũng như trao đổi thông tin thu luôn được cải thiện để tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp.

Đặc biệt, toàn bộ khoản thu ngân sách qua ngân hàng sẽ được ghi nhận trực tiếp ngay vào hệ thống qua các tài khoản chuyên thu của KBNN tại ngân hàng. Cuối ngày bảo đảm truyền nhận, đối chiếu, quyết toán đầy đủ, kịp thời, chính xác dữ liệu thu ngay trong ngày, nên mọi nguồn thu đều được tập trung nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Theo báo cáo từ KBNN An Giang, với những thuận lợi của việc phối hợp thu ngân sách mang lại, tỷ lệ thu ngân sách nhà nước tại các NHTM phối hợp thu với KBNN An Giang luôn tăng qua các năm. Đến nay, số thu ngân sách nhà nước qua NHTM đã đạt 100%/tổng số thu ngân sách nhà nước của tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả trong phối hợp thu ngân sách, hạn chế đến mức thấp nhất lượng tiền mặt trong giao dịch, KBNN An Giang đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý thu, các NHTM tuyên truyền, vận động, định hướng và khuyến khích khách hàng sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ngay trong quá trình khách hàng đến giao dịch.

Ngoài ra, trong thời gian tới đây, KBNN An Giang sẽ tiếp tục vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ tiện ích của NHTM để nộp ngân sách nhà nước được thuận lợi và tiếp tục mở rộng mạng lưới tài khoản phục vụ thu ngân sách nhà nước của KBNN An Giang tại các hệ thống NHTM; phối hợp với cơ quan thuế, hải quan và các NHTM triển khai thu ngân sách nhà nước theo mã định danh khoản thu để giảm thiểu truyền nhận thông tin giữa các cơ quan, tạo điều kiện đẩy mạnh các hình thức thu hiện đại.