KBNN Hòa Bình

KBNN đề ra nhiều giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015. Ảnh: Hạnh Thảo

Tập trung thực hiện nhiệm vụ huy động vốn

Theo đánh giá từ KBNN, trong năm 2014, công tác huy động vốn đạt kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển.

Tính đến thời điểm này, KBNN đã huy động ước đạt 250.000 tỷ đồng, bằng 95,5% kế hoạch Bộ Tài chính giao (262.000 tỷ đồng). Tỷ trọng trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dài (từ 5 năm trở lên) trên tổng khối lượng phát hành cao hơn các năm trước (46,8% năm 2014 so với 22,7% năm 2013). Lãi suất huy động bình quân ở các loại kỳ hạn năm 2014 đều giảm đáng kể so với năm 2012- 2013. Nhờ đó, kỳ hạn trung bình của cả danh mục trái phiếu Chính phủ trên thị trường được nâng lên và giảm áp lực trả nợ vay cho các năm sau.

Tuy nhiên, sang năm 2015, nhiệm vụ huy động vốn được dự báo sẽ rất khó khăn. Tổng mức huy động vốn trong nước dự kiến tiếp tục ở mức khá cao, trong bối cảnh Quốc hội yêu cầu tập trung phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài và quy định của Ngân hàng nhà nước về tỷ lệ tối đa đầu tư vào trái phiếu chính phủ của các ngân hàng thương mại.

Trong năm 2015, KBNN còn đề ra nhiệm vụ xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016- 2020 của từng đơn vị và của hệ thống KBNN để thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đó là: Xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách; hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chức năng: quản lý quỹ NSNN, các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ và quản lý nợ Chính phủ; tổng kế toán nhà nước; huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển. Đến năm 2020, các hoạt động của KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử.

Trước bối cảnh đó, KBNN đã đưa ra giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này bằng cách chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp triển khai, trong đó tập trung phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài và duy trì đều đặn các phiên phát hành theo lịch biểu đã công bố.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và các nhà đầu tư trái phiếu để nắm bắt nhu cầu thị trường, tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong công tác chỉ đạo điều hành tạo sự ổn định, hiệu quả của thị trường…

Tập trung cho Chiến lược phát triển

Ông Nguyễn Hồng Hà, Tổng giám đốc KBNN cho biết, với nhiệm vụ tập trung nguồn lực thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, KBNN sẽ chú trọng tới lĩnh vực hiện đại hóa thu NSNN bằng cách tăng cường công tác phối hợp thu giữa các đơn vị trong ngành Tài chính với các ngân hàng thương mại (NHTM), nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nộp NSNN; đẩy mạnh việc triển khai phối hợp thu NSNN với các NHTM cổ phần; đa dạng hóa các hình thức thu nộp NSNN (qua Internet, ATM, POS,…).

Tiếp đến là lĩnh vực quản lý ngân quỹ nhà nước, KBNN sẽ trình các cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện chức năng này cũng như xây dựng hệ thống tài khoản thanh toán tập trung của KBNN bằng việc tiếp tục mở rộng thanh toán điện tử liên ngân hàng với Ngân hàng nhà nước, triển khai thanh toán song phương điện tử tập trung đối với các tài khoản ngoại tệ của KBNN tại NHTM. Xây dựng quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác dự báo luồng tiền; kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức làm công tác quản lý ngân quỹ.

Đặc biệt, để triển khai chức năng tổng kế toán nhà nước, cần bám sát các nội dung quy định về báo cáo tài chính nhà nước tại dự thảo Luật kế toán (sửa đổi), tập trung xây dựng Nghị định về Báo cáo tài chính nhà nước để trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ theo tiến độ ban hành của Luật kế toán.

Với nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, KBNN đưa ra giải pháp phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan thu để tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2015. Đồng thời thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách chính xác, đúng quy định.

Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN, triển khai thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi qua KBNN. Chủ động phối hợp, tọa đàm với các sở, ban, ngành và các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngan vốn đầu tư, thu hồi tạm ứng vốn, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng hoàn thành kế hoạch vốn được giao, giảm số dư tạm ứng vốn đầu tư tại các đơn vị KBNN.

Năm 2015 còn là năm KBNN thực hiện thí điểm các cuộc thanh tra chuyên ngành mẫu trong nội bộ hệ thống để tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai thanh tra chuyên ngành(một chức năng mới mà Chính phủ và Bộ Tài chính đã tin tưởng giao phó cho KBNN) tại các đơn vị sử dung NSNN vào đầu năm 2015. Vì thế, ngay từ lúc này, KNNN đã tập trung xây dựng Cẩm nang thanh tra chuyên ngành, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thanh tra cũng như chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn để thực hiện chức năng này.

Vân Hà