Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội cho biết, đóng trên địa bàn Thủ đô, có quy mô và doanh số hoạt động rất lớn, đặc biệt có nhiều đặc thù về cơ chế tài chính ngân sách, phân cấp, phân quyền, KBNN Hà Nội đã khẩn trương thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo đó, thực hiện các đề án hiện đại hóa của ngành và chủ trương của KBNN về việc mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần trên địa bàn, KBNN Hà Nội đã phối hợp với 16 hệ thống NHTM, nâng tổng số tài khoản chuyên thu và thanh toán song phương điện tử lên 250 tài khoản. Công tác phối hợp thu giữa cơ quan thu, KBNN và NHTM đã đảm bảo đơn giản hóa quy trình, thủ tục thu nộp NSNN và tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế nộp tiền vào NSNN.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Chuyển đổi phương thức hoạt động hướng tới khách hàng
Công chức KBNN đang thực hiện kiểm soát các thủ tục thanh toán vốn ngân sách. Ảnh: H.T

Theo báo cáo từ KBNN Hà Nội, số món thu và số tiền thu NSNN qua NHTM đạt trên 91% tổng số thu ngân sách trên toàn địa bàn. Trong đó, số thu bằng chuyển khoản qua internet banking, mobile banking, qua máy chấp nhận thẻ (POS) của NHTM chiếm khoảng 95% số thu.

Với vai trò là thành viên trong hệ thống cơ quan tài chính Thủ đô, KBNN Hà Nội đã luôn chủ động, tích cực tham mưu, kiến nghị về mức thu, tỷ lệ thu (phí, lệ phí), cách phân chia nội dung, khoản thu ngân sách phù hợp với nhiệm vụ chi được phân cấp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

Bám sát mục tiêu số hóa mọi giao dịch, trong thời gian tới, KBNN Hà Nội sẽ chuyển dần phương thức kiểm soát thanh toán sang phương thức kiểm tra nội bộ, kiểm toán nội bộ và thanh tra trong cơ chế quản lý rủi ro, quản lý giám sát hoạt động nghiệp vụ KBNN các quận, huyện và các đơn vị sử dụng ngân sách.

Bên cạnh đó, KBNN Hà Nội đã đảm bảo việc hoàn thuế điện tử cho các đối tượng thụ hưởng nhanh chóng, chính xác và an toàn. Việc chuyển từ hoàn thuế bằng phương pháp thủ công sang hoàn thuế điện tử đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân và doanh nghiệp về sự phục vụ của KBNN Hà Nội.

Về kiểm soát chi NSNN, Giám đốc KBNN Hà Nội cho biết, đến nay, đơn vị đã cung cấp 11/11 thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến các đơn vị sử dụng ngân sách. Trong đó, 9/11 thủ tục đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Toàn bộ hồ sơ giao dịch được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn. Không có trường hợp nào đơn vị giao dịch phản ánh hoặc kiến nghị với KBNN Hà Nội về chất lượng dịch vụ hoặc thái độ phục vụ của công chức.

KBNN Hà Nội còn thực hiện thành công Chương trình thanh toán điện tử với ngân hàng theo mô hình tập trung và quy trình liên thông giữa các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến – Tabmis – Thanh toán điện tử với ngân hàng. Đây là bước tiến tiếp theo trong tiến trình hiện đại hóa kho bạc, hoàn thiện mô hình thanh toán tập trung của KBNN, phù hợp với lộ trình xây dựng, phát triển hạ tầng thanh toán số quốc gia và cũng là bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN qua dịch vụ công trực tuyến…

KBNN đặt ra mục tiêu đến năm 2030, mọi giao dịch qua hệ thống KBNN đều được số hóa. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, bám sát mục tiêu này, trong thời gian tới, KBNN Hà Nội sẽ chuyển dần phương thức kiểm soát thanh toán sang phương thức kiểm tra nội bộ, kiểm toán nội bộ và thanh tra trong cơ chế quản lý rủi ro, quản lý giám sát hoạt động nghiệp vụ KBNN các quận, huyện và các đơn vị sử dụng ngân sách. Theo đó, nhiều khoản chi NSNN qua KBNN sẽ được thực hiện theo phương thức thanh toán trước, kiểm soát sau và công tác hậu kiểm tiếp tục được KBNN Hà Nội tăng cường trong thời gian tới.