Trong nhiều năm trở lại đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông đã triển khai nhiều đề án, chính sách hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ nhằm đơn giản hóa về hồ sơ, thủ tục; công khai, minh bạch các quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giao dịch với KBNN, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn tiền và tài sản nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông cải cách, hiện đại hóa hướng tới khách hàng
Công chức KBNN thực hiện kiểm soát các thủ tục thanh toán vốn trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: H.T

Cụ thể, KBNN Đắk Nông đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hoạt động quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước. Đặc biệt, đơn vị xây dựng và triển khai thành công hệ thống TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và thực hiện lập báo cáo tài chính trên môi trường điện tử đáp ứng mục tiêu Tổng kế toán nhà nước, góp phần quan trọng vào sự thành công của Dự án cải cách quản lý tài chính công của địa phương.

Với mục tiêu "lấy khách hàng là trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ công của Kho bạc”, KBNN Đắk Nông đã nỗ lực cải cách tạo thuận lợi nhất trong giao dịch cho khách hàng và các đơn vị sử dụng ngân sách.

Hiện nay, KBNN Đắk Nông đang triển khai mô hình trao đổi dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước và dịch vụ viễn thông để chủ động thanh toán cho các đơn vị sử dụng dịch vụ thông qua văn bản ủy quyền của đơn vị cho KBNN nơi giao dịch nhằm đẩy mạnh chuyển đối số toàn diện.

Với mục tiêu "lấy khách hàng là trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ công của Kho bạc”, KBNN Đắk Nông đã nỗ lực cải cách tạo thuận lợi nhất trong giao dịch cho khách hàng và các đơn vị sử dụng ngân sách.

Đặc biệt, với tinh thần cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, KBNN là một trong những hệ thống đầu tiên của ngành Tài chính hoàn thành cung cấp 100% thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. KBNN Đắk Nông tiếp tục đứng ở vị trí thứ 3 trong số các đơn vị thuộc khối Tổng cục thuộc Bộ Tài chính về việc thực hiện tốt cải cách hành chính.

Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của các đơn vị, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của hệ thống KBNN năm 2022 đạt tỷ lệ 94 %, xếp vị trí 23/64 tỉnh, thành toàn quốc. Năm 2023, KBNN Đắk Nông vẫn giữ vững thứ hạng đứng thứ 3 về chỉ số cải cách hành chính.