Tính đến hết ngày 31/1/2024, toàn tỉnh Ninh Thuận giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN kế hoạch năm 2023 trên 2,896 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch vốn được giao (trên 2,991 tỷ đồng). Trong đó có nhiều đơn vị, địa phương giải ngân đạt từ 99% trở lên như: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đáng chú ý, có 3 đơn vị thuộc nhóm huyện, thành phố giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao là: thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Bác Ái, huyện Ninh Phước…

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận được ghi nhận thành tích xuất sắc trong giải ngân vốn đầu tư năm 2023
Năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Ninh Thuận đạt trên 96% kế hoạch giao. Ảnh minh họa: H.T

Báo cáo từ KBNN Ninh Thuận cho biết, để có được kết quả này, ngay từ những tháng đầu năm 2023, với trách nhiệm là cơ quan thực hiện kiểm soát và thanh toán vốn, đơn vị đã triển khai, bám sát và cụ thể hoá nội dung các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và KBNN đề ra để đưa ra các giải pháp thiết thực thúc đẩy tiến độ giải ngân trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “90 ngày, đêm giải ngân đầu tư công năm 2023” do UBND tỉnh phát động, KBNN Ninh Thuận đã ban hành nhiều văn bản phát triển đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp trong các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh cũng như phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, ban quản lý dự án để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Tính đến hết ngày 31/1/2024, toàn tỉnh Ninh Thuận giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN kế hoạch năm 2023 trên 2,896 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch vốn được giao (trên 2,991 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, KBNN Ninh Thuận đã yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi vốn đầu tư công.

Đặc biệt, KBNN Ninh Thuận yêu cầu lãnh đạo các đơn vị này quán triệt đội ngũ công chức trực tiếp tham gia vào quy trình giao dịch kiểm soát, thanh toán vốn các dự án đầu tư công phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, bám sát, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư gửi hồ sơ thanh toán đồng thời với gửi chứng từ trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN; phấn đấu 100% hồ sơ chứng từ chủ đầu tư gửi đến đủ điều kiện thanh toán ngay lần đầu tiếp nhận và được giải quyết đúng thời gian hẹn trả; không có hồ sơ chậm giải quyết do lỗi chủ quan của giao dịch viên, tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận được ghi nhận thành tích xuất sắc trong giải ngân vốn đầu tư năm 2023
Công chức KBNN Ninh Thuận đang thực hiện đối soát số liệu thanh toán vốn đầu tư công trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: H.T

KBNN Ninh Thuận cũng nghiêm cấm công chức làm công tác kiểm soát chi yêu cầu chủ đầu tư gửi thêm các hồ sơ ngoài quy định và không được yêu cầu gửi hồ sơ giấy trước khi chuyển hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị KBNN phân công công chức chủ động trao đổi với chủ đầu tư để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh, tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị làm cơ sở đề ra những giải pháp hiệu quả; theo dõi kế hoạch vốn để nắm bắt tiến độ giải ngân từng dự án, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương gửi hồ sơ, chứng từ thanh toán nhất là những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp.

Để giải ngân tốt nguồn vốn đầu tư công năm 2024, KBNN Ninh Thuận đang tiếp tục thực hiện các cải cách trong công tác kiểm soát chi và đẩy mạnh các giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Đặc biệt, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phương thức thanh toán trước, kiểm soát sau và kiểm soát trước, thanh toán sau để đưa nguồn vốn kịp thời đến với các dự án, công trình.

Đối với các chủ đầu tư, KBNN Ninh Thuận thường xuyên trao đổi về cơ chế chính sách hiện hành, đặc biệt là việc kho bạc tiếp tục rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, chứng từ theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chứng từ trong vòng 1 ngày làm việc đối với các khoản tạm ứng và thanh toán từng lần theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư.

KBNN Ninh Thuận cũng lưu ý các chủ đầu tư cần xác định lộ trình giải ngân, có khối lượng đến đâu thì nghiệm thu hoàn thành và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chứng từ để thanh toán, giải ngân vốn đến đó, hạn chế để dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối năm…

Với những nhiệm vụ và giải pháp đã thực hiện, KBNN Ninh Thuận đã góp phần thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 đạt kết quả cao. Đồng thời, đơn vị đã được lãnh đạo tỉnh ghi nhận về thành tích xuất sắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023./.