KBNN

Công chức KBNN Đà Nẵng đang thực hiện kiểm soát các giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: KBNN Đà Nẵng

Để công tác quản lý được chặt chẽ, an toàn, KBNN đã đưa ra các giải pháp để phòng ngừa rủi ro như: Đào tạo đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát chi tinh thông; nghiên cứu ứng dụng CNTT vào công tác kiểm soát chi; nâng cấp dịch vụ công trực tuyến…

Trước mắt, KBNN yêu cầu lãnh đạo các đơn vị KBNN trực thuộc chấp hành đúng quy định về kiểm soát rủi ro liên quan đến việc nhập chứng từ thủ công trên TABMIS. Trong đó lưu ý kế toán trưởng và ban giám đốc chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra các chứng từ thanh toán đã nhập thủ công để đảm bảo không phê duyệt thanh toán 2 lần trên TABMIS. Kế toán trưởng phải thực hiện đối chiếu số liệu của đơn vị với số liệu trên TABMIS trước khi ký xác nhận.

KBNN cũng yêu cầu các đơn vị KBNN tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên trao đổi, phối hợp hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện nghiêm túc quy định của các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của KBNN về quản lý, kế toán thu, chi NSNN, về kế toán thanh toán.

Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị KBNN phải thường xuyên quan tâm, nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh của công chức trong đơn vị, đặc biệt các công chức trực tiếp giao dịch với khách hàng để kịp thời có biện pháp quản lý phù hợp. Tuyệt đối không bố trí công chức có năng lực yếu, có phẩm chất đạo đức kém, có dấu hiệu tham gia tệ nạn xã hội (cờ bạc, nghiện hút,...) thực hiện công tác liên quan đến quản lý tài chính ngân sách.

Đặc biệt, KBNN yêu cầu các đơn vị KBNN phải tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện những tồn tại, sai sót và xử lý, khắc phục kịp thời./.

Vân Hà