Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ

Bà Nguyễn Thị Bảo Hường - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên cho biết, thực hiện mục tiêu “tất cả vì khách hàng” và tiến tới kho bạc số vào năm 2030, KBNN Thái Nguyên đã cải cách đồng bộ và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ.

Theo đó, để triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của kho bạc thành công, KBNN Thái Nguyên luôn bám sát chỉ đạo, định hướng của KBNN để triển khai thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, KBNN Thái Nguyên đã làm rất tốt công tác tuyên truyền về những lợi ích của DVCTT đến với các đơn vị sử dụng ngân sách và đồng hành với các đơn vị này trong quá trình triển khai thực hiện DVCTT.

Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành
Công chức KBNN Thái Nguyên đang đẩy mạnh giao dịch trên DVCTT. Ảnh: KBNN Thái Nguyên

Bên cạnh đó, KBNN Thái Nguyên đã tranh thủ sự hưởng ứng và hài lòng của các đơn vị sử dụng ngân sách đi trước để lan tỏa cho những đơn vị còn lại. Đến nay, 100% các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn đã thực hiện giao dịch trên DVCTT của kho bạc (trừ khối an ninh, quốc phòng). Việc triển khai thành công DVCTT trên địa bàn đã giúp khách hàng và đơn vị sử dụng ngân sách tiết kiệm được nhiều chi phí, đặc biệt giúp minh bạch quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ của công chức kho bạc nên đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ phía khách hàng.

Với tổng số điểm đạt được là 89,17/100 điểm, KBNN Thái Nguyên là đơn vị có điểm số DDCI năm 2021 cao nhất, dẫn đầu trong khối sở, ban, ngành của tỉnh. Đặc biệt, KBNN Thái Nguyên đã đạt điểm số cao về tính minh bạch và tiếp cận thông tin; chi phí không chính thức; chi phí thời gian; mức độ chuyển đổi số.

Để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và giao dịch điện tử trong lĩnh vực KBNN, từ đầu tháng 6/2021 đến nay, KBNN Thái Nguyên đã ủy quyền toàn bộ việc thu, chi tiền mặt qua ngân hàng thương mại – nơi KBNN mở tài khoản thanh toán. Theo đó, việc thanh toán bằng tiền mặt đã không còn phát sinh tại trụ sở KBNN Thái Nguyên và các đơn vị KBNN trực thuộc.

Ngoài ra, KBNN Thái Nguyên thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, trong đó lồng ghép các nội dung, văn bản về cải cách hành chính. Cùng với đó, KBNN Thái Nguyên đã thực hiện luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công chức theo hướng tinh gọn, phát huy năng lực, sở trường của từng công chức ở mỗi vị trí công tác; thường xuyên thực hiện đánh giá công chức quản lý rủi ro hoạt động nghiệp vụ kiểm soát chi, kế toán, thanh toán KBNN nhằm nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực nghiệp vụ của công chức thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc…

Dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh

Người đứng đầu KBNN Thái Nguyên cho biết, với những nỗ lực trong cải cách hành chính, KBNN Thái Nguyên đã nhận được sự đồng thuận cao của chính quyền địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng ngân sách.

Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành
Tại trụ sở KBNN Thái Nguyên và các đơn vị KBNN trực thuộc đã không còn phát sinh giao dịch bằng tiền mặt. Ảnh minh họa: H.T

Đặc biệt, trong năm 2022 vừa qua, UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Cuộc khảo sát có hơn 1.000 tổ chức, doanh nghiệp tham gia nhằm đánh giá chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh thuộc 2 nhóm: các sở, ngành (11 đơn vị), các địa phương (9 huyện, thành phố).

KBNN Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao mức độ hài lòng về sự phục vụ thông qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử; bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho công chức trong đơn vị.

Với tổng số điểm đạt được là 89,17/100 điểm, KBNN Thái Nguyên là đơn vị có điểm số DDCI năm 2021 cao nhất, dẫn đầu trong khối sở, ban, ngành của tỉnh. Đặc biệt, KBNN Thái Nguyên đã đạt điểm số cao về tính minh bạch và tiếp cận thông tin; chi phí không chính thức; chi phí thời gian; mức độ chuyển đổi số.

Để tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu về DDCI, nâng cao chất lượng phục vụ để gia tăng sự hài lòng của khách hàng, bà Nguyễn Thị Bảo Hường cho biết, KBNN Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao mức độ hài lòng về sự phục vụ thông qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử; bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho công chức trong đơn vị.

Đồng thời, KBNN Thái Nguyên tiếp tục tập trung cập nhật các đề án, chương trình ứng dụng CNTT của KBNN; phối hợp kết nối, tích hợp phần mềm kế toán của đơn vị giao dịch vào hệ thống DVCTT của KBNN. Bên cạnh việc thường xuyên phổ biến các văn bản chế độ, chính sách, KBNN Thái Nguyên sẽ thực hiện lồng ghép các nội dung, văn bản về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính cho công chức trong đơn vị.