Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế: 99% lượng chứng từ được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến
99% lượng chứng từ được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế. Ảnh minh họa

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế cho biết, nhờ những nỗ lực trong triển khai dịch vụ công trực tuyến đến các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn, đến cuối năm 2021 vừa qua, dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai 100% đối với các đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia (trừ khối an ninh, quốc phòng, các tổ chức và hội nghề nghiệp); 99% lượng chứng từ được xử lý thành công trên dịch vụ công trực tuyến.

Trước yêu cầu đẩy nhanh chương trình số hóa của Chính phủ điện tử, số hóa ngành Tài chính, Kho bạc Nhà nước phải đồng bộ số hóa các nghiệp vụ và cung cấp dữ liệu mở về tài chính- ngân sách nhà nước để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị… Do đó, từ tháng 11/2021, Kho bạc Nhà nước đã tiếp tục thực hiện nâng cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng quy trình liên thông giữa các ứng dụng: dịch vụ công trực tuyến - Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) - Thanh toán song phương điện tử. Đồng thời, bổ sung dịch vụ công cam kết chi, đối chiếu số dư tài khoản; chương trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc, đảm bảo các dịch vụ được công chức Kho bạc Nhà nước xử lý nhanh chóng, kịp thời, phục vụ khách hàng giao dịch ngày càng tốt hơn.

Để hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước, từ thực tiễn triển khai tại địa phương, Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế đang kiến nghị Kho bạc Nhà nước nghiên cứu, có giải pháp nâng cấp chương trình dịch vụ công trực tuyến đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát của thanh tra Kho bạc Nhà nước và thanh tra Kiểm toán Nhà nước trong việc chấp hành quy định tiếp nhận, xử lý hồ sơ, chứng từ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến.

Theo Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế, cần bổ sung chức năng cảnh báo trên dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ kế toán trưởng, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước các cấp trong việc quản lý, giám sát việc xử lý hồ sơ, chứng từ đơn vị sử dụng ngân sách gửi sang kho bạc; thời hạn phải xử lý, giải quyết các hồ sơ, chứng từ tiếp nhận thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời cũng cần nghiên cứu, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo việc xác định thời gian xử lý quá hạn khoản chi thanh toán trước kiểm soát sau; những khoản chi từ tài khoản tiền gửi trên dịch vụ công trực tuyến.

Những giải pháp này sẽ giúp rút ngắn được các quy trình xử lý, thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục hành chính, bảo mật số liệu, an ninh an toàn trong thanh toán.