Kiểm tra nội bộ KBNN

KBNN Đà Nẵng đang thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ. Ảnh: H.T

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, ngay từ đầu năm 2021, đơn vị đã tập trung bố trí lực lượng để tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN, đồng thời chú trọng kiểm tra, kiểm toán nội bộ công tác an toàn kho quỹ, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản do KBNN quản lý.

Bên cạnh đó, KBNN cũng tăng cường đẩy mạnh công tác tự kiểm tra và có các biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn tại, sai sót được phát hiện qua kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ trong các đơn vị nội bộ.

Thống kê cho thấy, trong quý 1/2021, toàn hệ thống KBNN thực hiện 179 cuộc kiểm tra nội bộ. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 233 triệu đồng (bao gồm kết quả thực hiện các kiến nghị năm trước).

Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị đều có một số tồn tại nhất định, nội dung vi phạm không lớn và đều được chấn chỉnh, sửa chữa kịp thời, không gây hậu quả (một số vi phạm chủ yếu phát hiện qua kiểm tra).

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng một số đơn vị chưa quyết liệt trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN, đặc biệt là vi phạm thời hạn cam kết chi. Cá biệt một số hồ sơ thanh toán còn có thiếu sót, chưa đảm bảo tính khoa học và logic. Một số đơn vị thực hiện đối chiếu, xác nhận số dư chưa đúng ngày quy định; một số chứng từ chi còn chưa ghi đầy đủ yếu tố theo quy định. Một số đơn vị kiểm soát thanh toán chưa quyết liệt yêu cầu đơn vị tích cực thực hiện thanh toán hoàn trả tạm ứng; một số KBNN ở miền núi còn thanh toán chi trả bằng tiền mặt...

Vân Hà