Theo kế hoạch ban đầu, tại phiên họp thứ 47 sẽ khai mạc vào tuần tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn về hai nhóm vấn đề là lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội. Dự kiến phiên chất vấn diễn ra vào ngày 11/8.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định không tổ chức phiên chất vấn như dự kiến./.

H.Y