siêu thị

Các địa phương cùng vào cuộc để thực hiện quản lý giá theo đúng mục tiêu của Chính phủ đề ra. Ảnh: T.T

Cử tri tỉnh Thái Nguyên cho rằng, tỷ lệ trượt giá, lạm phát có xu hướng gia tăng do dịch bệnh Covid-19, do đó đề nghị có các giải pháp phù hợp, kiềm chế lạm phát và trượt giá nhằm đảm bảo đời sống của nhân dân.

Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn vừa qua, mặt bằng giá cả thị trường có xu hướng tăng giảm đan xen, khó dự báo do chịu ảnh hưởng chủ yếu từ các yếu tố cung cầu thay đổi liên tục và phức tạp trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, do tác động tình hình bão, lũ, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan nên mặt bằng giá cũng có những biến động tăng cục bộ trong ngắn hạn tại một số địa phương.

Trong bối cảnh đó, công tác quản lý, điều hành giá các mặt hàng thiết yếu được triển khai thận trọng, đúng theo chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá. Các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu vẫn được điều hành theo hướng giữ ổn định mặt bằng giá, một số mặt hàng có chính sách giảm giá kịp thời hỗ trợ các đối tượng tiêu dùng… Một số mặt hàng không xem xét tăng giá dù các yếu tố chi phí đầu vào có xu hướng tăng; qua đó đã góp phần giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ sự phục hồi của sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, giá điện được giảm cho tất cả các đối tượng sử dụng trong quý II và quý IV/2020 đã phần nào làm giảm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; giá nước sạch cũng được thực hiện giảm tại hầu hết các địa phương trong quý II/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Giá xăng dầu được điều hành linh hoạt, kết hợp với việc sử dụng quỹ bình ổn giá góp phần giúp giá không tăng sốc trong những thời điểm giá xăng dầu thế giới lên cao. Giá một số dịch vụ trong lộ trình điều chỉnh nhưng không tăng hoặc hạn chế mức tăng như dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ giáo dục; giá nhiều mặt hàng trong danh mục nhà nước định giá cũng được xem xét giảm giá như dịch vụ hàng không...

Kết quả, CPI bình quân năm 2020 được kiểm soát ở mức 3,23% so với cùng kỳ năm 2019, đã đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát do Quốc hội và Chính phủ đã đặt ra trong năm 2020. Từ đó, đã góp phần vào kết quả công tác kiểm soát lạm phát cả nhiệm kỳ 5 năm qua đều thực hiện tốt theo mục tiêu đã đề ra.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong đó đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) khoảng 4%.

Trên cơ sở đó, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 1/1/2021 và Thông báo số 655/VPCP-KTTH của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá năm 2021, một trong các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra là kiên quyết kiểm soát lạm phát theo chỉ tiêu Quốc hội giao; đảm bảo CPI ở mức hài hòa nhằm kiểm soát lạm phát bên vững, cũng như góp phần thúc đẩy hồi phục tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô./.

Minh Anh