KT

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 53.

Chưa đưa nội dung về thuế GTGT vào chương trình kỳ họp

Sáng 23/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 24/3, bế mạc vào ngày 7/4. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 11 ngày, trong đó bố trí 2,5 ngày để xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 6,5 ngày xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác. Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội, tuy nhiên có dự phòng các phương án trong trường hợp dịch bệnh diễn biến quá xấu.

Nêu ý kiến về chương trình kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị chưa đưa nội dung về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón theo đề nghị của Chính phủ vào Chương trình mà nên để Quốc hội khóa tới sẽ xem xét. Tương tự, nội dung về xử lý dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng nên lùi lại. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp cuối này nên tập trung kiện toàn bộ máy cho nhiệm kỳ mới.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, đây là kỳ họp rất quan trọng, chuẩn bị chuyển giao công tác nhân sự, tập trung cao cho kiện toàn một số chức danh của bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ khoá XIV. Do đó, một số nội dung khác nếu "chưa chín", cần thảo luận thêm và thời gian còn dài thì nên để lại khóa sau tiếp tục xem xét, quyết định.

Tập trung chuẩn bị tốt cho công tác kiện toàn nhân sự

Về công tác nhân sự, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, các lãnh đạo Quốc hội tới đây cũng sẽ nghỉ theo quy định, vì vậy phải kiện toàn trước đối với các chức danh lãnh đạo, sau đó kiện toàn đến các vị trí khác, đảm bảo điều kiện về số lượng để UBTVQH hoạt động liên tục, kế thừa.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các lãnh đạo Quốc hội, UBTVQH không vào Trung ương khoá này thì phải kiện toàn. "Riêng hai vị trí của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt, hai nhân sự dự kiến thay thế hiện chưa phải đại biểu Quốc hội thì hai đồng chí cứ tiếp tục duy trì cho đến khi bầu đại biểu Quốc hội khóa mới", Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói.

Để chuẩn bị cho công tác quan trọng này của kỳ họp tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, các thành viên của UBTVQH căn cứ vào công việc còn lại của mình chuẩn bị chu đáo để khi bàn giao bảo đảm sự tiếp nối liên tục.

Ngoài công tác nhân sự, theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; UBTVQH báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội cũng sẽ thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021.

Một số báo cáo khác của Chính phủ sẽ gửi đại biểu tự nghiên cứu gồm: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, ngành, địa phương trong tổng mức vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết định (nếu có); Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước; Tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 2020.

Dương An