Theo nghị quyết HĐQT vừa được KSB công bố, dự án có diện tích đất 26.745,2 m2, quy mô gồm 68 căn biệt thự, trong đó 12 căn đơn lập và 56 căn song lập, hiện đang trong giai đoạn thi công xây dựng hạ tầng. Còn theo báo cáo tài chính quý I/2017 được KSB công bố trước đó, công ty đã đầu tư cho dự án khoảng 71 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2016, công ty đạt tổng doanh thu 849,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 205,8 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.020 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng; chia cổ tức dự kiến ở mức 25%.

Kết thúc quý I/2017, KSB công bố thực hiện doanh thu 240,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 61 tỷ đồng, tăng mạnh so với quý I-2016 (33,3 tỷ đồng)./.

Đỗ Doãn