tt

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì cuộc họp báo.

Tại cuộc họp báo sáng 23/3 của Văn phòng Quốc hội về chương trình kỳ họp 11, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sau Đại hội Đảng XIII, một số nhân sự lãnh đạo của các cơ quan nhà nước không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá mới nữa, nên Trung ương Đảng quyết định việc kiện toàn sớm các chức danh để bộ máy ổn định hoạt động. Việc này không vướng các quy định pháp luật và cũng không phải là lần đầu vì khóa 13 đã thực hiện, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết.

Sau kỳ họp này, Quốc hội khoá XIV vẫn duy trì cho đến khi hoàn thành cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV. Các chức danh lãnh đạo cơ quan của Quốc hội sau khi được miễn nhiệm tại kỳ họp 11 vẫn là đại biểu Quốc hội cho tới hết thời điểm này".

Về việc Quốc hội dành 7 ngày làm công tác nhân sự, Tổng thư ký Quốc hội khẳng định đây là thời gian dài nhưng là quy trình theo quy định, không thể bớt được vì trước mỗi quy trình bầu phải tiến hành quy trình miễn nhiệm.

Bên cạnh công tác nhân sự, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV cũng tập trung thời gian cho tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ và xem xét, cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn, trong khoảng thời gian 12 ngày làm việc (dự kiến từ 24/3 đến 8/4), Quốc hội sẽ dành thời gian khoảng 0,5 ngày để xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); dành khoảng 4,5 ngày để thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Dương An