Toàn cảnh lễ chào cờ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Toàn cảnh lễ chào cờ bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Bộ máy Chính phủ sẽ hoàn tất việc kiện toàn vào tháng 7 tới. Nhưng ngay từ lúc này, nhiều kỳ vọng cũng như những áp lực đã chào đón Chính phủ.

Kỳ vọng lớn, áp lực lớn. Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ nhìn nhận, “trong nhiệm kỳ qua, mặc dù đã có nhiều nỗ lực và đạt nhiều kết quả tích cực được ghi nhận, nhưng Chính phủ tự “soi lại mình” và thẳng thắn nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục”.

Một trong số những hạn chế cần tập trung khắc phục đó là bộ máy hành chính nhà nước chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; việc đổi mới lề lối làm việc, kỷ cương, kỷ luật, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số bộ, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa gắn với việc tiếp, đối thoại giải quyết với công dân. Đây cũng là lĩnh vực mà tân Thủ tướng Phạm Minh Chính đang nhận được nhiều kỳ vọng to lớn rằng sẽ tạo nên đột phá, bởi những thành công mà ông đạt được khi là Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Ban Tổ chức Trung ương dưới thời ông Phạm Minh Chính là Trưởng ban đã có một “mùa bội thu” các Đề án để làm cơ sở cho Trung ương, Bộ Chính trị ban hành hàng loạt Nghị quyết, Chỉ thị về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Nhiệm kỳ Đại hội XII cũng là nhiệm kỳ có rất nhiều các nghị quyết, chỉ thị, quy định về lĩnh vực này được ban hành.

Kết quả là việc thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế cả nước nhiệm kỳ vừa qua đã giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 97 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 557 đơn vị hành chính cấp xã. Tổng số người làm việc hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước giảm hơn 500.000 người (gần 15%) so với nhiệm kỳ trước. Việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đã tiết kiệm được cho trên 15.000 tỷ đồng…

Trong việc siết lại kỷ luật kỷ cương cho toàn bộ máy, nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII, đã kiểm tra 265.000 tổ chức Đảng và trên 1,1 triệu đảng viên, kỷ luật 1.300 tổ chức và gần 70.000 đảng viên. Liên quan đến việc tiếp, đối thoại giải quyết với công dân, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính khi còn là Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đã có những phát biểu rất mạnh mẽ.

Lần gần đây nhất là tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập và quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chiều 27/3/2021, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu lên thực tế, “nhiệm kỳ XI chúng ta quy định các cấp chính quyền tiếp dân, nhưng cấp ủy, bí thư cấp ủy ít khi thực hiện. Thậm chí có nơi dân biểu tình kéo đến trụ sở tỉnh ủy, huyện ủy, các đồng chí có trách nhiệm lại báo cáo là thôi bí thư tỉnh ủy, huyện ủy đừng về nữa, dân đang bao vây” và cho rằng, “thái độ với người dân như vậy là không chấp nhận được. Phải thắt chặt hơn mối quan hệ mật thiết Đảng và Nhân dân, tổ chức tốt việc tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo định kỳ”.

Còn áp lực, có thể kể ra rất nhiều, như ý kiến của đại biểu Quốc hội Khóa XIV Hoàng Văn Cường (Hà Nội), “Chính phủ đã rất thành công trong việc cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, thành công này của Chính phủ tiền nhiệm lại đặt ra một thách thức vô cùng lớn cho nhiệm kỳ tới. Bởi vì chúng ta không còn nhiều dư địa để tiếp tục cắt giảm các ràng buộc và thủ tục hành chính”.

Trong bài phát biểu nhậm chức tại Quốc hội ngày 5/4/2021, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề cập đến 5 nhiệm vụ ưu tiên của Chính phủ trong thời gian tới, đồng thời khẳng định, trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận rõ trách nhiệm của mình phải kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được qua các thời kỳ; tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Đoàn Trần