Lãi ròng quý III giảm 47%, Hoá chất Đức Giang tiếp tục đặt chỉ tiêu lùi trong quý IV/2023

Cuối ngày 25/10, DGC được giao dịch ở mức giá 89.300 đồng/cổ phiếu (giảm 0,67%). Ảnh TL

Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2023. Mục tiêu của DGC được đặt ra với tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.755 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 820 tỷ đồng, lần lượt giảm 11,5% và 27% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính quý III/2023 của Hoá chất Đức Giang cho thấy, doanh thu thuần đạt 2.463 tỷ đồng, giảm 33,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm chậm hơn khiến biên lãi gộp bị co lại còn 34% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 839,8 tỷ đồng, giảm 49% so với quý 3/2022. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp lãi ròng 803 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.360 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.505 tỷ đồng, lần lượt giảm 35% và 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện 83,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Trong văn bản giải trình gửi đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, phía Hoá chất Đức Giang khẳng định, doanh thu 9 tháng năm 2023 giảm 49% là do doanh thu từ phốt pho vàng và H3PO4, phân bán các loại giảm bởi ảnh hưởng thị trường trong nước và thế giới.

Mặt khác, dù doanh thu giảm 35% nhưng giá vốn chỉ giảm 19,8% do công ty tiết giảm được chi phí nguyên vật liệu đầu vào như quặng apatit, than, chi phí điện năng dẫn đến giá thành sản phẩm giảm.

Song song đó, Hóa chất Đức Giang cũng vừa thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức 2023 bằng tiền cho cổ đông tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách là 21/12/2023. Thời gian thanh toán dự kiến vào 18/1/2024. Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 1.140 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức.