Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng cho biết, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,7%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (5,5%/năm).

Lãi suất cho vay bình quân chỉ ở mức khoảng 10%
Lãi suất cho vay bình quân chỉ ở mức khoảng 10%. Ảnh: T.L
Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2023 nhích tăng 0,2% so với 2022 Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo giảm lãi suất cho vay

Đối với đồng USD, lãi suất cho vay USD bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 3,9 - 5,4%/năm đối với ngắn hạn; 5,8-5,9%/năm đối với trung và dài hạn.

Ở chiều huy động, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,2-0,6%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng.

Trong khi đó, tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng ghi nhận lãi suất ở mức 5,3- 5,8%/năm; tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng có lãi suất 6,2-7,6%/năm. 6,0-7,4%/năm là mức lãi suất đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,9- 7,2%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Lãi suất tiền gửi USD của tổ chức tín dụng ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Về định hướng điều hành tín dụng năm 2023, đại diện NHNN cho biết trên cơ sở kết quả đạt được của tín dụng năm 2022 khoảng 14,17%, NHNN đã tính toán định hướng tăng trưởng tín dụng của năm 2023 vào khoảng 14-15%, nhưng vẫn có điều chỉnh phù hợp với diễn biến và tình hình thực tế./.