Trong phiên đấu thầu ngày 15/4, NHNN đã bán ra 2.800 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, lãi suất trúng thầu là 3,59%.

Như vậy, lãi suất tín phiếu bán ra của NHNN trong đợt đấu thầu lần này (bắt đầu phiên hôm 11/3) đang có xu hướng tăng dần. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phát hành trong gần 2 tuần đầu chỉ duy trì ở mức khoảng 1,4%.

Lãi suất đấu thầu tín phiếu trên thị trường mở đang tăng dần
Lãi suất đấu thầu tín phiếu trên thị trường mở đang tăng dần. Ảnh: T.L
Qua 3 tuần hút tiền trên thị trường mở, tỷ giá tự do hạ nhiệt Ngân hàng Nhà nước vừa mua vừa bán tín phiếu trên thị trường mở

Sau đó, lãi suất tín phiếu phát hành nhích tăng lên khoảng 1,7% vào tuần thứ ba và tăng tiếp lên mức khoảng gần 2,5%. Tiếp đó, lãi suất tín phiếu bán ra đã tiếp tục leo lên mức 3,5% vào phiên đấu thầu ngày 12/4 và tăng tiếp lên mức 3,59% vào phiên 15/4.

Ngoài ra trong một số phiên gần đây, NHNN cũng có động thái mua tín phiếu với khối lượng mua cũng khá lớn. Cụ thể, NHNN mua vào gần 12 nghìn tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4% trong phiên 15/4. Theo đó trong phiên này, NHNN đã mua ròng gần 9,2 nghìn tỷ đồng.

Trước đó trong phiên 12/4, NHNN cũng mua ròng gần 10 nghìn tỷ tín phiếu kỳ hạn 7, lãi suất 4%. Trong khi đó, khối lượng tín phiếu bán ra trong phiên này là 8,6 nghìn tỷ đồng và theo đó, NHNN cũng mua ròng gần 1,4 nghìn tỷ đồng.

Nghiệp vụ thị trường mở hiện được quy định tại Thông tư 42/2015/TT-NHNN của NHNN, theo đó, Ban Điều hành nghiệp vụ thị trường mở thay mặt Thống đốc NHNN điều hành nghiệp vụ thị trường mở./.