Số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành có khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng, với loại kỳ hạn 15 năm.

Phiên đấu thầu có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.400 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,20-8,50%/năm. Kết quả, huy động được 605 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,42%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/4/2015).

Như vậy tỷ lệ trúng thầu vẫn chưa được cải thiện khi chỉ đạt hơn 32,5% so với khối lượng gọi thầu.

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 64.515,93 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua đấu thầu tại HNX, đạt 25,81% kế hoạch huy động trái phiếu cả năm 2015./.

D.T