Cụ thể, mới đây, ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản số 473/UBND - DC để gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành để chỉ đạo về việc tạm dừng tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến hồ sơ phân lô, tách thửa đất, xây dựng nhà ở nông thôn trên địa bàn.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua trên địa bàn tỉnh có một số trường hợp hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn nhưng thực chất hình thành các khu, điểm dân cư mới và giới thiệu, quảng cáo, giao dịch tương tự các dự án bất động sản làm ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, để công tác quản lý về đất đai nói chung và việc tách thửa, xây dựng nhà ở riêng lẻ nói riêng trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tế tại địa phương, căn cứ ý kiến thống nhất của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 17/1/2022, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tạm dừng toàn bộ việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc tách thửa đất nhưng thực chất là biến tướng để đầu tư dự án bất động sản trái quy định trên địa bàn tỉnh (các trường hợp tách thửa đất thành nhiều thừa đất để chuyển nhượng, xây dựng nhà ở hình thành các khu, điểm dân cư mới tại nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh) cho đến khi Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, đối với các trường hợp tách thửa đất trên địa bàn tỉnh ngoài các trường hợp nêu trên, các sở, ngành địa phương liên quan tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lâm Đồng: “Đóng băng” giao dịch ở các khu đất tự xưng dự án trên địa bàn
Những dự án phân lô tách thửa có vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng nhưng vẫn đứng tên cá nhân là sai quy định của pháp luật, đóng thuế sai khung và gây thoát thoát ngân sách. Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát kỹ các quy định pháp luật có liên quan (Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản, Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ...) đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với việc tách thửa để xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh như nêu trên cho phù hợp quy định hiện hành; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/2/2022.

Tuy nhiên, theo Điều 5 Nghị định 76/2015 NĐ-CP (vẫn đang có hiệu lực áp dụng đến tháng 2/2022), hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản quy định: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh và trường hợp hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất)…”.

Thế nhưng, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhiều cá nhân đầu tư kinh doanh bất động sản với tổng mức đầu tư trên 20 tỷ đồng vẫn không lập doanh nghiệp. Điều này gây thất thoát thuế và ảnh hưởng không nhỏ đến quy hoạch của địa phương./.