Kiến tạo, lan tỏa mạnh mẽ dòng thông tin kinh tế - tài chính tích cực

Lan tỏa mạnh mẽ dòng thông tin, góp phần xây dựng tài chính quốc gia vững mạnh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

TBTCVN: Kính thưa Bộ trưởng, Bộ trưởng đánh giá như thế nào về việc triển khai nhiệm vụ thông tin - tuyên truyền của ngành Tài chính nói chung và TBTCVN nói riêng, đóng góp vào thành công chung của ngành Tài chính trong thời gian qua?

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cũng như của người dân, doanh nghiệp, ngành Tài chính đã hoàn thành toàn diện và xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) được giao. Thu NSNN đạt và vượt kế hoạch, đáp ứng nhu cầu chi cho kinh tế - xã hội; chi NSNN tiết kiệm, hiệu quả; góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; bội chi giảm dần; nợ công giảm mạnh và được giữ trong giới hạn cho phép, nền tài chính quốc gia ngày càng chuyển biến tích cực, bền vững.

Những tháng đầu năm 2024, các cân đối ngân sách tiếp tục giữ vững và có chuyển biến tích cực. Thu NSNN 5 tháng đầu năm đạt gần 53% dự toán, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh khó khăn, nhưng thu NSNN được cải thiện do kinh tế dần phục hồi và tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát. Các chính sách giãn, giảm thuế, phí, lệ phí đi vào cuộc sống, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, quay trở lại đóng góp vào NSNN. Cùng với việc duy trì chính sách tài khóa hỗ trợ nền kinh tế, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, liên tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp…

Phải khẳng định rằng, trong thành công chung của ngành Tài chính, có sự đóng góp tích cực từ công tác thông tin, tuyên truyền. Kết quả đó là sự tổng hợp những nỗ lực, cố gắng của tất cả các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Hệ thống báo chí, tuyên truyền, xuất bản nói chung và của ngành Tài chính nói riêng luôn có vai trò quan trọng, tiên phong trong việc định hướng thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách tài chính, tạo được sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế và các cơ quan quản lý, góp sức tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính và sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát huy truyền thống của ngành Tài chính, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và các cấp ủy Đảng, các cơ quan báo chí ngành Tài chính đã nỗ lực, triển khai nhiều cách làm sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao trình độ nghiệp vụ, nâng cao chất lượng thông tin.

Công tác thông tin, tuyên truyền của Bộ Tài chính ngày càng kịp thời, chủ động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao. Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, Trang thông tin điện tử các đơn vị, các cơ quan báo chí ngành Tài chính tuyên truyền đầy đủ, toàn diện, kịp thời về các hoạt động chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ; việc hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực tài chính; chính sách tài khóa hỗ trợ nền kinh tế, người dân, doanh nghiệp; công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành Tài chính…

Các cơ quan báo chí nội ngành đã nỗ lực sáng tạo, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ cùng với và các đơn vị thuộc Bộ tuyên truyền hiệu quả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành, giúp thông tin trong lĩnh vực tài chính kịp thời lan tỏa, góp phần tích cực vào nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài chính - ngân sách quốc gia.

Các cơ quan báo chí nội ngành, đặc biệt là TBTCVN đã làm tốt vai trò cầu nối, bám sát các vấn đề nóng cần thông tin tuyên truyền của ngành với chất lượng ngày càng cao; sản phẩm tuyên truyền đa dạng, từ báo viết, báo điện tử và các bản tin truyền hình giúp thông tin lan tỏa tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn... Đối với TBTCVN, những kết quả tích cực mà tờ báo đạt được thể hiện sự chủ động, nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động về mọi mặt, khẳng định được vị thế và tạo nên bản sắc riêng của TBTCVN và là đơn vị tiên phong, có vai trò “nhạc trưởng” trong các cơ quan báo chí ngành Tài chính để giữ nhịp thông tin thông suốt, hài hòa, tích cực lan tỏa rộng rãi thông tin về kinh tế - tài chính.

Tôi trân trọng cảm ơn và biểu dương, sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan báo chí ngành Tài chính đã thực hiện tốt công tác thông tin - tuyên truyền trong, đóng góp vào thành tích chung của ngành Tài chính.

Không ngừng sáng tạo, đổi mới phát triển cùng ngành Tài chính

TBTCVN: Kính thưa Bộ trưởng, với bản sắc riêng TBTCVN đã phản ánh sinh động những chuyển mình tích cực trong công tác tài chính - ngân sách. Trong bối cảnh hiện nay, việc lan tỏa thông tin về ngành Tài chính đòi hỏi ngày càng cao hơn với cách làm sáng tạo, tương tác sâu hơn để chính sách tài chính đến với người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, hiệu quả. Bộ trưởng đánh giá như thế nào về những nỗ lực để đạt được yêu cầu đó của TBTCVN?

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Phải khẳng định rằng, TBTCVN đã không ngừng phát triển, đặc biệt trong thời gian gần đây, khẳng định vị thế trong làng báo Việt Nam và trong lòng công chúng, đáp ứng ngày càng hiệu quả vai trò là cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính.

TBTCVN đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chiến lược phát triển Tài chính Việt Nam để thông tin kịp thời, tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội đối với cơ chế, chính sách tài chính mới; phản ánh những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, mô hình tốt, động viên cổ vũ cán bộ ngành Tài chính Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

TBTCVN đi đầu trong việc việc áp dụng công nghệ số, chuyển hướng từ báo giấy sang báo điện tử. TBTCVN rất nhanh nhạy triển khai nhiều loại hình như bản tin truyền hình, bản tin phát thanh Podcast... Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, việc đa dạng hóa nội dung và sản phẩm báo chí - truyền thông, mở rộng cách thức tiếp cận như vậy là bước đi đúng hướng, hiệu quả.

Báo in TBTCVN được đổi mới nâng cao chất lượng nội dung và hình thức. Báo điện tử duy trì tốt phương thức theo phong cách báo chí hiện đại. Các bản tin truyền hình đổi mới cơ bản về nội dung, hình thức hiện đại hơn.

Nhiều thông tin trên báo in, báo điện tử TBTCVN trở thành nguồn tin đầu vào cho các cơ quan báo chí khác khai thác, sử dụng làm tư liệu trong phản ánh các hoạt động về lĩnh vực tài chính, giá, đặc biệt là việc định hướng, phản biện chính sách, cung cấp thông tin, chính sách pháp luật về tài chính. Đây là cách thức tuyên truyền hiệu quả, TBTCVN cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Tôi mong rằng, TBTCVN tiếp tục sáng tạo, đổi mới hơn nữa, phản ánh đúng, đủ, toàn diện, đa chiều, khách quan, trách nhiệm cao dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Những thông tin thời sự, sự kiện quan trọng của ngành Tài chính; các chính sách tài chính hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; việc xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật tài chính…, được đăng tải kịp thời, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ, ủng hộ những chính sách của ngành Tài chính.

Lan tỏa mạnh mẽ dòng thông tin, góp phần xây dựng tài chính quốc gia vững mạnh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc kiểm tra tình hình triển khai một số dự án đầu tư công tại Khánh Hòa. Ảnh: Minh Tuấn

Bắt kịp xu hướng của báo chí hiện đại

TBTCVN: Nối tiếp những thành công trong năm qua, xin Bộ trưởng chỉ đạo về định hướng phát triển báo chí ngành Tài chính nói chung trong thời gian tới?

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Mục tiêu lớn của ngành Tài chính là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra về tài chính - NSNN cho cả giai đoạn 2021-2025. Ban Cán sự Đảng đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2024, chú trọng 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính chỉ đạo tổ chức điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy nhanh thực hiện các công trình đầu tư hạ tầng quan trọng, kết nối vùng và liên vùng, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tài chính – ngân sách; tập trung tháo gỡ khó khăn, có các giải pháp chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp phát triển, tăng năng lực cho các doanh nghiệp, tích cực thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, thu hút vốn nước ngoài. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách gắn với các mục tiêu về tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển bền vững. Đẩy mạnh chuyển đổi số; tiếp tục cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, các cơ quan báo chí ngành Tài chính phải không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong công tác tuyên truyền, đáp ứng những kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Nội dung và hình thức thông tin - truyền thông tiếp tục đổi mới, tập trung vào các vấn đề dư luận quan tâm. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò giám sát phản biện chính sách, góp phần nâng cao chất lượng chính sách về tài chính - ngân sách; tiếp tục cải tiến, nội dung và hình thức theo xu hướng báo chí hiện đại.

Trí tuệ nhân tạo đang tạo ra thách thức lớn chưa từng thấy với báo chí, muốn làm báo chí hiện đại phải làm chủ được công nghệ. Vì thế, việc nghiên cứu các xu hướng báo chí, truyền thông và công nghệ mới trở thành đòi hỏi cấp thiết đối với các cơ quan báo chí ngành Tài chính và cá nhân mỗi nhà báo.

Một xu hướng quan trọng nhất trong ngành báo chí hiện nay là sự chuyển đổi từ phương tiện truyền thông truyền thống sang nền tảng kỹ thuật số. Báo chí ngành Tài chính phải nhạy bén hơn trong việc cung cấp thông tin; tăng cường các tác phẩm báo chí hiện đại trên báo điện tử và các hình thức nội dung tương tác khác để cung cấp đa dạng thông tin về ngành Tài chính đến với bạn đọc.

Các cơ quan báo chí ngành Tài chính tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho biên tập viên, phóng viên; luôn cập nhật kiến thức về công nghệ, phong cách làm báo hiện đại, tránh để bị tụt hậu. Mỗi người làm báo ngành Tài chính nỗ lực, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, phấn đấu giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người làm báo cách mạng Việt Nam, xứng đáng với yêu cầu “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”.

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự phát triển của các xu hướng truyền thông mới, báo chí ngành Tài chính phải không ngừng đổi mới, vươn lên kiến tạo được dòng thông tin tích cực, chủ lưu, lan tỏa mạnh mẽ, định hướng dư luận những thông tin về tài chính - NSNN.

Nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Lãnh đạo Bộ, tôi gửi tới những người làm báo Việt Nam nói chung và báo chí ngành Tài chính nói riêng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, nhiều thành công, tiếp tục bền bỉ, tâm huyết, trách nhiệm với Nghề, với Ngành, tiếp tục đồng hành cùng Bộ Tài chính, đóng góp ngày càng tích cực, hiệu quả vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

TBTCVN: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Thành công của ngành Tài chính có sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí

Trong thành công chung của ngành Tài chính, có sự đóng góp tích cực của công tác thông tin, tuyên truyền. Kết quả đó là sự tổng hợp những nỗ lực, cố gắng của tất cả các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan báo chí, truyền thông.