Giải ngân với quyết tâm cao

Để công tác giải ngân vốn đầu tư công thuận lợi trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, tỉnh Lào Cai đã đặt quyết tâm cao là vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và hoạt động du lịch.

Đồng thời, tỉnh Lào Cai đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lào Cai phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2021
Lào Cai đang phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Ảnh minh họa: H.T

Bên cạnh đó, tỉnh Lào Cai đã thành lập một Tổ công tác đặc biệt do đích thân Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, đại diện các chủ đầu tư, ban quản lý dự án làm thành viên, trực tiếp giải quyết các vấn đề về giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai đã đề ra nguyên tắc, công trình nào giải ngân chậm sẽ cương quyết điều chuyển vốn sang cho công trình có tiến độ giải ngân nhanh…

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Lào Cai, tổng số vốn đầu tư giải ngân thuộc địa phương quản lý đến hết tháng 11/2021 là trên 2.416,7 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (trên 3.338,5 tỷ đồng). Giải ngân vốn đầu tư kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2021 trên 258,8 tỷ đồng, đạt 77,6% kế hoạch (trên 333,4 tỷ đồng).

Đề nghị điều chỉnh giảm vốn ODA

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Lào Cai, đối với nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương, ngày 15/9/2021, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 1535/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai đã khẩn trương phân bổ 501 tỷ đồng, do vậy đến nay tỷ lệ giải ngân của tỉnh Lào Cai đạt 47% (trước khi phân bổ 501 tỷ đồng tỉnh Lào Cai đã đạt tỷ lệ giải ngân trên 60% kế hoạch đối với tất cả các nguồn vốn theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Thủ tướng Chỉnh phủ). Đến nay, các công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025 đang hoàn thiện thủ tục đầu tư (phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, đấu thầu….) nên việc giải ngân còn chậm. Dự kiến hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch trước ngày 31/12/2021.

Ngoài ra tỉnh Lào Cai đang đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh giảm 134 tỷ đồng nguồn vốn ODA do khó khăn trong việc ký kết hiệp định với đối tác nước.

Tranh thủ mùa khô để đẩy nhanh tiến độ

Mặc dù đang có tỷ lệ giải ngân khá cao, nhưng chỉ còn gần 1 tháng nữa để giải ngân nốt số vốn còn lại là một nhiệm vụ hết sức nặng nề đặt ra đối với tỉnh Lào Cai.

Với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao cùng với tiến độ giải ngân đạt được từ đầu năm đến nay, tỉnh Lào Cai đang tranh thủ thời tiết khô hanh thời gian này để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hết tháng 12/2021 giải ngân xong toàn bộ nguồn vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ông Vũ Trọng Cường - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lào Cai cho biết, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; làm tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo thông suốt, an toàn, chính xác, cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời phục vụ công tác điều hành ngân sách nhà nước của chính quyền địa phương.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước Lào Cai tiếp tục công tác tham mưu với UBND tỉnh cũng như báo cáo thường kỳ và đột xuất tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư chậm thực hiện thanh toán, chậm thu hồi vốn tạm ứng… cho UBND tỉnh để có chỉ đạo kịp thời; đồng thời, tiếp tục tập hợp những khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư khi tiếp nhận hồ sơ thanh toán để gửi đến UBND tỉnh tháo gỡ.

Cùng với đó, ông Cường cho biết thêm, Kho bạc Nhà nước Lào Cai sẽ thông báo thời gian và thủ tục thanh toán đến các chủ đầu tư để chủ động thanh toán, tránh tình trạng bỏ sót hoặc phải chuyển nguồn sang năm sau.

Đặc biệt, để nguồn vốn đầu tư đến được các công trình một cách nhanh chóng, Kho bạc Nhà nước Lào Cai sẽ đôn đốc các chủ đầu tư bằng cả văn bản cũng như qua điện thoại đốc thúc hoàn thiện hồ sơ ngay khi có khối lượng hoàn thành, tránh để dồn việc thanh toán vốn vào cuối năm, vừa gây áp lực cho kho bạc vừa làm giảm hiệu quả của nguồn vốn.