Theo thông báo của HOSE, HOSE sẽ thực hiện loại bỏ đối với giao dịch bán 2.601.300 cổ phiếu LDG ngày 15/8/2023 của ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Công ty CP Đầu tư LDG. Điều này căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 16 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định 117/QQD-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở GDCK Việt Nam.

Nguyên nhân giao dịch này bị loại bỏ là do ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT LDG bán cổ phiếu mà không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch, theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Loại bỏ giao dịch “chui” hơn 2,6 triệu cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT LDG Nguyễn Khánh Hưng
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư LDG Nguyễn Khánh Hưng. Ảnh: TL

Theo thông tin từ HOSE, qua theo dõi vã kiểm tra giao dịch, HOSE nhận thấy, trong phiên giao dịch ngày 15/8/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT LDG đã thực hiện giao dịch bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG qua tài khoản mở tại Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) mà không công bố thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Thống kê giao dịch ngày 15/8/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng đã bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG theo phương thức giao dịch khớp lệnh, chiếm 22,81% khối lượng khớp lệnh cổ phiếu này trên toàn thị trường (giá trị gần 16,7 tỷ đồng).

Ngày 15/8/2023, HOSE cũng đã có công văn yêu cầu ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư LDG giải trình về điều này. Đồng thời, HOSE cũng có văn bản gửi Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt phối hợp thực hiện biện pháp kiểm soát thông tin trước giao dịch của ông Nguyễn Khánh Hưng.

Ngày 15/8/2023, Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt cũng đã có văn bản báo cáo hành vi vi phạm công bố thông tin giao dịch của người nội bộ đối với trường hợp này. Công ty đã tiến hành cập nhật danh sách tài khoản người nội bộ, người có liên quan trên hệ thống giao dịch. Theo đó, khi khách hàng đặt lệnh giao dịch chứng khoán, hệ thống đã cảnh báo cho khách hàng biết rõ, khách hàng đang là người nội bộ, người có liên quan thuộc đối tượng phải công bố thông tin trước khi giao dịch.

Loại bỏ giao dịch “chui” hơn 2,6 triệu cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT LDG Nguyễn Khánh Hưng
Ảnh chụp màn hình website Công ty CP Đầu tư LDG.

Thông tin về vấn đề này, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, đây là trường hợp riêng lẻ có liên quan tới cá nhân ông Nguyễn Khánh Hưng, không ảnh hưởng tới hoạt động chung của thị trường chứng khoán. UBCKNN sẽ căn cứ trên báo cáo giám sát và đề xuất của Sở Giao dịch chứng khoán để xử lý theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan theo quy trình, quy định pháp luật. “Điều này tiếp tục là cho thấy nỗ lực của cơ quan quản lý, các đơn vị vận hành thị trường trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật thị trường, tăng cường tính minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững của thị trường chứng khoán” - đại diện UBCKNN chia sẻ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/8/2023, cổ phiếu LDG có giá 6.420 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 5,7 triệu cổ phiếu/phiên./.