Nội dung bảo lãnh của SAM Holdings cho công ty con bao gồm toàn bộ số tiền gốc, các khoản lãi, phạt và các khoản phải trả khác (không giới hạn số tiền) theo các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh và các phụ lục/hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo (nếu có).

Lợi nhuận giảm và dòng tiền âm, SAM Holdings vẫn mạnh tay bảo lãnh cho công ty con
Dòng tiền kinh doanh và đầu tư của SAM Holdings đều ghi nhận âm trong quý đầu năm 2022 Ảnh: T.L
Dòng tiền “nóng” vận động mạnh, cổ phiếu đầu cơ tăng bùng nổ Công ty Đầu tư LDG: Nghịch lý lợi nhuận tăng mạnh, nhưng cổ phiếu liên tục lao dốc Bất động sản Phát Đạt (PDR) trước bài toán cân đối dòng tiền âm nghìn tỷ

Việc bảo lãnh cũng bao gồm các văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng mà Công ty cổ phần Dây và cáp điện Sacom ký kết với ngân hàng này trong năm 2022.

Tài sản dùng để đảm bảo gồm tiền ký quỹ, tiền gửi của công ty tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào và các tài sản khác của công ty thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng quản trị (HĐQT).

HĐQT SAM Holdings giao người đại diện pháp luật của công ty được chủ động lựa chọn và toàn quyền quyết định dùng các tài sản thuộc sở hữu của công ty để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ mới với ngân hàng.

Lợi nhuận giảm và dòng tiền âm

Việc thực hiện bảo lãnh của SAM Holdings cho công ty con được đưa ra sau khi ngay bản thân SAM Holdings cũng đã trải qua giai đoạn kinh doanh đầu năm 2022 không thuận lợi cho lắm.

Doanh thu thuần quý I/2022 đạt 479 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 5,9 tỷ đồng, giảm khoảng 38% so với quý I/2021.

Quý I/2022, dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh của SAM Holdings âm 138 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng còn mạnh tay chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác trong giai đoạn này khiến cho dòng tiền thuần trong hoạt động đầu tư cũng âm tới gần 127 tỷ đồng./.