Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 12 tháng và 3 năm tăng nhẹ 0,3 – 0,4% so với tuần trước đó lên mức 6,9% - 7,45% và 7,8%. Riêng kỳ hạn 2 năm có mức lợi suất trong tuần là 6,29 – 10,67% có khả năng là giao dịch repo được thực hiện dưới các giao dịch outright. Kỳ hạn 5 và 10 năm có mức lợi suất lần lượt là 8,0 – 8,27% và 9,87%.

Lợi suất giao ngay tuần qua:

Ngày
thanh toán

3 tháng

6 tháng

1 năm

2 năm

3 năm

5 năm

7 năm

10 năm

7/29/2013

5.07

5.43

6.35

7.12

7.50

8.02

8.45

9.05

7/26/2013

5.37

5.64

6.13

6.94

7.55

8.30

8.55

8.31

7/25/2013

5.10

5.37

6.26

7.07

7.46

8.00

8.45

9.06

7/24/2013

5.17

5.52

6.13

7.01

7.55

8.01

8.19

9.14

7/23/2013

5.56

5.69

5.96

6.49

7.02

8.07

9.13

10.73

Tuần qua, thị trường sơ cấp cũng tổ chức 2 phiên đấu thầu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vào ngày 22 và 26/7/2013, tuy nhiên cả 2 phiên đấu thầu đều không thành công.

Số thành viên tham gia 2 phiên đấu thầu là 7 thành viên với khối lượng đăng ký là 3.077 tỷ đồng trên 6.500 tỷ đồng trái phiếu gọi thầu. Mức lãi suất đăng ký của thành viên lần lượt là: 2 năm (8,0 – 8,8%); 3 năm (9,0 – 9,5%); 5 năm (8,5%); 10 năm (9,25 – 9,3%). Tuy nhiên, mức lãi suất đặt thầu như trên là cao so với lãi suất trúng thầu gần nhất của VDB. Cụ thể: 2 năm: 7,6%; 3 năm: 8,0%; 5 năm; 8,5%.

Giá trị giao dịch thứ cấp TPCP trong tuần đạt hơn 5.930 tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch bình quân đạt 1,186 tỷ/phiên, giảm 14.82% so với mức bình quân phiên tuần trước.

Trong đó, giao dịch outright đạt 4.322 tỷ đồng giao dịch chủ yếu là các trái phiếu kỳ hạn từ 3 – 5 năm, chiếm 85,32% giá trị giao dịch toàn thị trường, còn lại là giao dịch từ 5 – 10 năm (chiếm 14,68%). Giao dịch repo đạt hơn 1.608 tỷ đồng với kỳ hạn repo trải dài từ 14 ngày đến 178 ngày với lãi suất dao động từ 5,3% - 6,2% cho kỳ hạn từ 14 ngày đến 2 ngày; riêng kỳ hạn 178 ngày có mức lợi suất là 5,5%.

Tổng giá trị giao dịch outright tín phiếu kho bạc trong tuần qua đạt 145 tỷ đồng, ở kỳ hạn 9 tháng với lợi suất giao dịch là 5,32%.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch của TPCP và tín phiếu kho bạc lần lượt đạt hơn 248 nghìn tỷ đồng và hơn 9 nghìn tỷ đồng, tương đương với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 1.788 tỷ đồng cho TPCP và gần 65 tỷ đồng với tín phiếu kho bạc.

Lịch phát hành tuần từ ngày 29/7 - 2/8:

Lợi suất trái phiếu chính phủ thứ cấp tăng nhẹ
TCPH

D.T