Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-MB-HĐQT ngày 17/11/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội về việc thay đổi đơn vị quản lý Phòng giao dịch Hùng Vương trực thuộc Chi nhánh Cam Ranh.

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Trân trọng thông báo thay đổi đơn vị quản lý Phòng giao dịch Hùng Vương trực thuộc Chi nhánh Cam Ranh thành trực thuộc Chi nhánh Nam Khánh Hoà kể từ ngày 21/11/2023.

Địa chỉ: Số 2216 đại lộ Hùng Vương, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 02583.955.668.

Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Huy động vốn (VNĐ, ngoại tệ), cho vay, bảo lãnh, thẻ, thanh toán Quốc tế, chuyển tiền trong nước và Quốc tế, chi trả kiều hối.…