Một công ty con của Đèo Cả đề nghị vay vốn Tập đoàn mẹ bằng tín chấp
Lịch sử giao dịch cổ phiếu HHV
Hạ tầng giao thông Đèo Cả đổ tiền rót vốn vào một loạt công ty con

Cụ thể, ngày 14/3, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Giao thông Đèo Cả) vừa thông qua phương án vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.

Theo đó, Giao thông Đèo Cả dự kiến vay Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tối đa 300 tỷ đồng. Về thời hạn nay, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc quyết định thời hạn vay cụ thể tùy vào nhu cầu thực tế của công ty tại từng thời điểm nhưng không vượt quá ngày 31/12/2025.

Giao thông Đèo Cả là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả; đồng thời những người có liên quan của thành viên hội đồng quản lý là các ông: Hồ Minh Hoàng, Nguyễn Tấn Đông, Nguyễn Hữu Hùng, ông Võ Thuỵ Linh và Tổng giám đốc HHV là ông Nguyễn Quang Huy.

Theo lịch sử giao dịch, trong tuần qua (tính từ ngày 6/3 - 14/3), cổ phiếu HHV có biên độ dao động ở mức giá 13.000 đồng/cổ phiếu. Đỉnh giá vào ngày 8/3 khi được giao dịch với mức giá 13.9000 đồng/cổ phiếu. Thế nhưng, sau đó trượt giá 4 phiên liên tục, đến ngày 14/3, HHV được giao dịch với giá thấp nhất 12.850 đồng/cổ phiếu.

Về lãi suất vay, lãi suất trong hợp đồng vay bằng lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) cộng biên độ không quá 3,0%/năm. Tài sản đảm bảo là tín chấp.

Về tình hình tài chính của Giao thông Đèo Cả, tính đến ngày 31/12/2022, dư nợ cuối kỳ của Đèo Cả tổng cộng 20.653 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu kỳ, chiếm gần 76% tổng nợ và gấp 2,46 lần vốn chủ sở hữu.

Phần lớn nợ là các khoản vay dài hạn từ ngân hàng Vietinbank, VietABank, bao gồm khoản vay 10.169 tỷ đồng nhằm thực hiện dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, khoản vay 4.800 tỷ đồng để phục vụ dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1. Công ty cũng có lãi vay phải trả (cả ngắn hạn và dài hạn) tăng 63% so với đầu năm, đạt hơn 3.538 tỷ đồng./.