hn

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại hội nghị.

Ngày 14/01, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021.

Đã vượt một số chỉ tiêu của năm 2021

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, năm 2020, ngành BHXH Việt Nam đã tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước do dịch bệnh và thiên tai. Song, toàn ngành đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, qua đó tiếp tục củng cố vai trò, vị trí của BHXH Việt Nam trong việc tổ chức, thực hiện có hiệu quả hai chính sách an sinh xã hội lớn của đất nước.

Ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết, trong năm qua, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được giao.

Cụ thể, diện bao phủ BHXH được mở rộng với hơn 16,164 triệu người tham gia, đạt 32,7% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là trên 1,128 triệu người, tăng gấp 2 lần so với năm 2019, bằng cả 12 năm trước cộng lại, đạt khoảng 2,1% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, cao hơn 1,1% so với chỉ tiêu năm 2021 Nghị quyết số 28 đặt ra; trên 13,324 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 27% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 29% so với năm 2015.

Đặc biệt, chỉ tiêu bao phủ BHYT có bước tăng trưởng ấn tượng. Số người tham gia BHYT khoảng 88 triệu người, chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 01 của Chính phủ, tăng 25,6% so với năm 2015. So với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị vượt 10,85%. Với tỷ lệ bao phủ này, Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn.

Công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT cũng được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách. Đặc biệt, với phương thức quản lý hiện đại, hoạt động của toàn ngành BHXH Việt Nam đã được đổi mới theo hướng phục vụ, đẩy mạnh giao dịch điện tử, tăng cường sử dụng các dịch vụ công dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia.

Trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt như: chi trả lương hưu tại nhà, chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT, cấp thuốc BHYT, sử dụng thẻ trên ứng dụng VssID thay thẻ BHYT giấy đối với các tỉnh vùng thiên tai…

Liên thông 100% dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết, với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, BHXH Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác này. Ngành thường xuyên rà soát, cắt giảm hồ sơ, thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH; chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc sang phục vụ vì sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chính sách.

Theo ông Lê Nguyên Bồng, Giám đốc Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam), đến nay, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công mức độ 4 cho tất các thủ tục hành chính của ngành, đưa vào sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số. Dự kiến trong quý I/2021, sẽ hoàn thành việc cung cấp, liên thông 100% dịch vụ công mức độ 4 của ngành trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết, bước sang năm 2021, với quyết tâm cao nhất trong thực thi nhiệm vụ, gắn với phương châm hành động: “Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, toàn ngành BHXH Việt Nam sẽ tập trung triển khai 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Theo đó, ngành sẽ phấn đấu số người tham gia BHXH đạt khoảng 35,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,2% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28. Chỉ tiêu số người tham gia BH thất nghiệp trong năm 2021 được đặt ra là đạt khoảng 28,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,5% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 28. Riêng về số người tham gia BHYT, ngành BHXH đặt ra chỉ tiêu đạt tỷ lệ khoảng 91,58% dân số.

Mai Lâm