PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Dự án này nằm trong khuôn khổ dự án đào tạo tích hợp được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới và Quỹ Phát triển của Chính phủ Úc, do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, dự án được được thực hiện 1 năm, từ tháng 10/2014 và kết thúc vào tháng 10/2015, với các cấu phần thực hiện đồng thời.

Đối tượng thụ hưởng của dự án không chỉ là các lãnh đạo trong các ngân hàng thương mại mà còn cả các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà quản lý, học viên cao học và nghiên cứu sinh quan tâm đến lĩnh vực quản trị công ty trong ngân hàng.

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang trong quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ. Nhu cầu về quản trị trong ngành ngân hàng ngày một cao và cần thiết để duy trì hoạt động và phát triển kinh doanh một cách bền vững, góp phần gia tăng tính minh bạch, công khai theo chuẩn mực quốc tế của các ngân hàng Việt Nam.

Chính vì vậy, tầm quan trọng của quản trị công ty trong ngân hàng đang thu hút được sự quan tâm không chỉ của chính các lãnh đạo ngân hàng, mà còn của các cơ quan quản lý nhà nước, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội kỳ vọng dự án sau khi kết thúc sẽ mở ra diễn đàn nhằm trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa mạng lưới các nhà nghiên cứu, quản lý trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Việt Nam.

Sâm Linh