Bên cạnh đó, Bộ TN&MT đã hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khoáng sản; đồng thời báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ 1/7/2011 đến 31/12/2012.

6 tháng cuối năm 2018, Bộ TN&MT sẽ rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2018 phù hợp với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tập trung vào những vấn đề bức xúc của nhân dân, dư luận xã hội; xác định sớm nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm tra để hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo giữa trung ương và địa phương.

Cùng với đó, bộ này cũng sẽ triển khai hiệu quả đề án Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đề án Thống kê, kiểm kê tài nguyên khoáng sản trên phạm vi toàn quốc; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, nhất là trong khai thác cát sỏi lòng sông./.

Hồng Quyên