Giải ngân vốn đầu tư công ngành Nông nghiệp đạt hơn 75% kế hoạch
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Bộ NN&PTNT tính đến ngày 31/1/2023. Biểu đồ: NNK

Năm 2022, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) là 6.438 tỷ đồng, gồm vốn trong nước 4.538 tỷ đồng, vốn ODA là 1.900 tỷ đồng.

Theo lý giải của Bộ NN&PTNT, kết quả giải ngân tuy thấp hơn năm 2021, nhưng vẫn đạt trên mức trung bình cả nước. Nguyên nhân do năm 2022 là năm thực hiện công tác chuẩn bị kỹ thuật, mất nhiều thời gian, nhưng chưa có khối lượng xây lắp để giải ngân.

Trong tháng 2/2023, Bộ NN&PTNT tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý đầu tư xây dựng, tập trung vào việc xây dựng và ban hành các chỉ thị, quy chế, quy định; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, giải ngân năm 2023, phấn đấu giải ngân đạt trên 95%. Các cục đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt dự án trước 30/6/2023 và khởi công công trình đủ điều kiện…

Chiều 4/2, trong chuyến công tác tại tỉnh Bình Định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành hồ chứa nước Đồng Mít tại huyện An Lão, có tổng mức đầu tư trên 2.140 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ, vốn ngân sách trung ương và địa phương. Dự án được Bộ NN&PTNT phê duyệt tại Quyết định số 3899/QĐ-BNN-XD ngày 29/9/2017, với tổng mức đầu tư 2.142 tỷ đồng, gồm 2 hợp phần: hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 733 tỷ đồng do Ban quản lý dự án NN&PTNT Bình Định làm chủ đầu tư; hợp phần xây dựng công trình đầu mối do Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 (Bộ NN&PTNT) làm chủ đầu tư, với kinh phí 1.409 tỷ đồng.