Ngành Tài chính chú trọng việc nâng cao năng lực đội ngũ tiếp dân

Tiếp nhận trên 3 nghìn đơn khiếu kiện, tố cáo

Ông Phạm Văn Tình - Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, với việc quản lý nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân, Bộ Tài chính luôn tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật nói chung và pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động xử lý và hạn chế thấp nhất các trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, khiếu nại vượt cấp; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính đã niêm yết công khai nội quy, lịch tiếp công dân đúng quy định; bố trí cán bộ tiếp công dân có năng lực, phẩn chất đạo đức, am hiểu chuyên môn và pháp luật. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đều được xử lý theo đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật về tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư vào sổ theo dõi, lưu trữ, phân cấp giải quyết…

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai việc bồi dưỡng, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, trong đó đặc biệt chú trọng đến Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1/7/2023; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm đảm bảo nâng cao trình độ, kiến thức và nhận thức về quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước và các quy định hiện hành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo báo cáo từ Thanh tra Bộ Tài chính, trong 9 tháng qua, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 1.380 đơn khiếu nại, trong đó có 861 đơn thuộc thẩm quyền. Nội dung đơn khiếu nại tập trung chủ yếu đến việc thu thuế, ấn định thuế không đúng quy định; áp mã hàng hóa chưa chính xác, đề nghị thanh toán nợ dân; vi phạm trong việc phát hành và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp…

Đồng thời, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 2.143 đơn tố cáo, trong đó có 601 đơn thuộc thẩm quyền. Nội dung đơn tố cáo chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính; một số công ty bảo hiểm bán bảo hiểm qua kênh đối tác ngân hàng không đúng quy định của pháp luật. Phần lớn đơn tố cáo là đơn trùng lặp, không ghi tên, không có chữ ký, không ghi địa chỉ rõ ràng, nội dung tố cáo chung chung, không có bằng chứng, chứng cứ cụ thể.

Tiếp tục nâng cao trình độ cán bộ tiếp công dân

Mặc dù công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có những bước chuyển tích cực, nhưng theo Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, công tác này hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, công tác phối hợp của một số cơ quan liên quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo một số vụ việc chưa thật chặt chẽ, đồng bộ. Vẫn còn một số đơn vị ngại va chạm, chưa tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân, làm cho vụ việc giải quyết lòng vòng, kéo dài. Bên cạnh đó, năng lực một số cán bộ, công chức khi thực thi công vụ còn hạn chế hoặc chưa giải thích cặn kẽ, thấu đáo cho người dân, doanh nghiệp dẫn đến làm phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một số người khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. Do đó, có những vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định pháp luật, nhưng người dân, doanh nghiệp vẫn tiếp tục khiếu nại lên cấp trên hoặc chuyển sang tố cáo đối với người giải quyết khiếu nại nhưng không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ mới; không thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án.

Dự báo trong những tháng cuối năm 2023 và năm 2024, khả năng sẽ xuất hiện nhiều kiến nghị như của các công dân, số trái chủ, chủ sở hữu trái phiếu đã mua của một số tập đoàn đã bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một số lãnh đạo; kiến nghị của một số công dân gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng nhưng lại bị chuyển thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ tại một số công ty bảo hiểm; cùng với việc thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa thể phục hồi ngay trong năm 2023.

Ngoài ra, tình hình chậm trả nợ gốc, lãi trái phiếu có thể tiếp tục gia tăng với áp lực tập trung vào quý IV/2023 và năm 2024. Số lượng tổ chức phát hành chưa đạt được thỏa thuận với trái chủ vẫn ở mức cao, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về dòng tiền và sản xuất kinh doanh…

Những kiến nghị, vấn đề trên nếu không được quan tâm, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật thì người dân sẽ tiếp tục kêu gọi các hoạt động tập trung đông người, căng băng rôn khẩu hiệu, diễu hành tại trụ sở các cơ quan nhà nước nhằm gây áp lực với các cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ công chức và công dân với nội dung cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu. Đặc biệt, Bộ Tài chính tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cấp dưới; kiểm tra cụ thể các vụ việc khiếu nại, tố cáo đơn vị đã thụ lý; chú trọng tại địa bàn, đơn vị thường để xảy ra các khiếu kiện bức xúc, đông người.

392 lượt tiếp công dân tại trụ sở Bộ Tài chính

Trong 9 tháng qua, Bộ Tài chính đã tổ chức tiếp công dân tại trụ sở 392 lượt với 620 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Cụ thể, cơ quan Bộ Tài chính tiếp 44 lượt với 211 người, trong đó tiếp 13 đoàn đông người. Cấp tổng cục (các cơ quan tổng cục, các cục và chi cục ở địa phương) tiếp 348 lượt người.

Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vào các ngày làm việc trong tuần tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc đều được tiếp đón, hướng dẫn tận tình, chu đáo và xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.