Kết quả hoạt động xúc tiến đầu tư ngày càng chuyển biến về “chất”.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 627 dự án đầu tư còn hiệu lực, bao gồm: 588 dự án đầu tư trong nước với 109.589,13 tỷ đồng và 39 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với 1,49 tỷ USD. Trong đó, có nhiều dự án lớn, sử dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo nhiều việc làm, nộp ngân sách lớn cho tỉnh Nghệ An.

Năm 2013, hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Nghệ An được tổ chức liên tục và rộng khắp với nhiều giải pháp, kênh kêu gọi xúc tiến đầu tư và ngày càng tổ chức chuyên nghiệp hơn. Nhờ sự quan tâm của Bộ Chính trị, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương và nhất là từ khi Bộ Chính trị có Nghị quyết số 26 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, kết quả hoạt động xúc tiến đầu tư ngày càng chuyển biến về “chất”.

Tỉnh đã cải thiện môi trường đầu tư thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh của tỉnh trong trang xúc tiến đầu tư trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An bằng 4 thứ tiếng và các hình thức, phương tiện thông tin đại chúng khác. Cùng với việc tổ chức thành công các sự kiện lớn về xúc tiến đầu tư đã góp phần thúc đẩy các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh Nghệ An ngày càng nhiều hơn.

Vào ngày 15/2 tới đây, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Giáp Ngọ 2014 với sự tham dự và chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Dự kiến hội nghị có khoảng 500 đại biểu tham dự với nhiều nội dung phát biểu, trình bày và thảo luận về các chủ đề kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư và kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đồng thời ký kết và trao giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án; trao bằng khen cho các cơ quan, tổ chức có thành tích trong công tác đầu tư tại Nghệ An năm 2013.

Tuy nhiên Nghệ An vẫn chưa có những yếu tố đủ mạnh, đặc biệt để thu hút được dự án lớn, trọng điểm làm động lực phát triển và lan tỏa thu hút đầu tư; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ.

Việc cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra; thời gian xử lý còn kéo dài đồng thời quy hoạch còn thiếu đồng bộ, chất lượng thấp, thiếu tính khả thi và không hấp dẫn nhà đầu tư dẫn đến số lượng dự án và quy mô vốn đăng ký còn thấp so với bình quân chung của cả nước.

Các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao và các dự án hạ tầng CN - đô thị, giáo dục đào tạo, y tế và nông nghiệp còn ít...

Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát huy và tương xứng với tiềm năng của tỉnh, thời gian tới Nghệ An sẽ chú trọng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học- công nghệ và giá trị gia tăng cao, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của tỉnh, tổ chức các sự kiến lớn về xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

Thúy Nghĩa