Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Lê Hữu Lý bị phạt 110 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Từ ngày 2/2/2021 đến ngày 25/2/2021, ông Lê Hữu Lý đã bán 679.756 cổ phiếu ACL (tương ứng hơn 6,7 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu ACL) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Với lỗi tương tự, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt 60 triệu đồng đối với ông Phạm Thế Hoa Cương là người có liên quan của ông Châu Quang Phúc – Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã Ck: NLG).

Cụ thể, ông Phạm Thế Hoa Cương đã mua 53.000 cổ phiếu NLG tương ứng 530 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu NLG và bán 69.000 cổ phiếu NLB tương ứng 690 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu NLG nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Mức phạt căn cứ theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch./.